A- A A+
vimeo facebook
Poszukujemy EKSPERTEK / EKSPERTÓW Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej
09 // 04 // 2018
Poszukujemy EKSPERTEK / EKSPERTÓW Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej

Poszukujemy EKSPERTÓW Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
Mazowiecki Instytut Kultury oraz partner społeczny Federacja Mazowia, w związku z rozpoczęciem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (Uchwała Nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 28 marca 2018 r.) ogłaszają nabór na ekspertów MPEK.


Szukamy 4 osób, które posiadają kompetencje teoretyczne oraz udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej. Ponadto kandydaci powinni wykazać się autorską wizją wdrożenia MPEK w oparciu o własne wypracowane metody pracy edukacyjnej i animacyjnej, a także umiejętnością zaprezentowania publicznie swoich metod pracy w oparciu o prezentację multimedialną oraz dobrą organizacją pracy.
Zadaniem ekspertów w pierwszym pilotażowym roku funkcjonowania Programu będzie udział w pracach Rady Ekspertów MPEK pod kierownictwem Pełnomocnika MPEK, wsparcie doradcze MIK, Operatora Regionalnego MPEK oraz podmiotów kultury „w terenie” w wybranym subregionie woj. mazowieckiego w inicjowaniu i realizacji przedsięwzięć z dziedziny edukacji kulturalnej. Eksperci zaprezentują swoje doświadczenia i metody pracy podmiotom kultury z wybranego subregionu woj. mazowieckiego podczas spotkania inauguracyjnego. Następnie poszczególne organizacje, instytucje kultury przy udziale MIK, Operatora Regionalnego, będą zapraszały ekspertów do współpracy w celu wypracowania i realizacji mikroprojektów edukacyjnych.


Wynagrodzenie będzie wypłacone w dwóch etapach – za udział w spotkaniu inauguracyjnym i wygłoszenie prezentacji, a następnie w oparciu o realnie przepracowane godziny „w terenie” przy realizacji projektów. Oczekujemy dyspozycyjności w zakresie uczestnictwa we wskazanych spotkaniach oraz mobilności pozwalającej sprawnie poruszać się w obrębie woj. mazowieckiego. Poza tym przewidujemy pracę zdalną/zadaniową w godzinach odpowiednich dla wybranej osoby.
Przewidujemy wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie, o którego wysokości poinformujemy osoby zainteresowane drogą mailową, od 1.06. do końca b.r. Szczegółowy harmonogram pracy do uzgodnienia po doprecyzowaniu założeń projektu.


Dokumenty stanowiące Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej znajdą Państwo TU.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV, wraz z dokumentacją 2-3 zrealizowanych projektów edukacyjnych lub animacyjnych oraz rekomendacjami 2-3 podmiotów kultury aktywnych w obszarze edukacji kulturalnej i animacji, do 7 maja 2018 r., na adres:


m.sliwa@mik.waw.pl
karol_wittels@op.pl


MIK zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji tylko wybranych osób. Dodatkowe informacje: Marcin Śliwa – MIK, tel. 22 58 64 250 lub Karol Witttels - Federacja Mazowia – tel. 604 301 238.
Prosimy o zawarcie w CV formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

 

  • Brak komentarzy