A- A A+
vimeo facebook
Poszukujemy PEŁNOMOCNIKA/PEŁNOMOCNICZKI Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.
10 // 04 // 2018
Poszukujemy PEŁNOMOCNIKA/PEŁNOMOCNICZKI Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Poszukujemy PEŁNOMOCNIKA Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Mazowiecki Instytut Kultury oraz partner społeczny Federacja Mazowia, w związku z rozpoczęciem Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej (Uchwała Nr 32/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 28 marca 2018 r.) ogłaszają nabór na Pełnomocnika MPEK.

Szukamy osoby, która posiada kompetencje teoretyczne oraz udokumentowane praktyczne doświadczenie w inicjowaniu i realizacji projektów w dziedzinie edukacji kulturalnej i animacji kultury. Ponadto kandydaci powinni wykazać się kompetencjami komunikacyjnymi, umiejętnością mediacji, umiejętnością wystąpień publicznych w oparciu o przygotowane we własnym zakresie prezentacje multimedialne, a także dobrą organizacją pracy. Wymagamy też znajomości funkcjonowania publicznego i niepublicznego sektora kultury.

Zadaniem Pełnomocnika w pierwszym, pilotażowym roku funkcjonowania Programu, będzie koordynacja pracy zespołu ekspertów MPEK, a także reprezentowanie programu w imieniu organizatorów. Dodatkowo do zadań Pełnomocnika będzie należała koordynacja współpracy między MIK, partnerem Społecznym, Partnerami Regionalnymi i ekspertami MPEK.
Ilość pracy oceniamy na średnio 16 godz. tygodniowo. Oczekujemy dyspozycyjności w zakresie stawiania się na wyznaczone spotkania w Warszawie i na Mazowszu 1-2 razy w tyg., uczestnictwa we wskazanych wydarzeniach oraz mobilności pozwalającej sprawnie poruszać się w obrębie woj. mazowieckiego. Poza tym przewidujemy pracę zdalną/zadaniową w godzinach odpowiednich dla wybranej osoby.
Proponujemy wynagrodzenie w oparciu o umowę zlecenie, o którego wysokości poinformujemy zainteresowane osoby drogą mailową, wypłacane comiesięcznie począwszy od 1.06.2018 do końca roku z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
Dokumenty stanowiące Mazowiecki Program Edukacji Kulturalnej znajdą Państwo TU.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z dokumentacją 2-3 zrealizowanych projektów edukacyjnych lub animacyjnych oraz rekomendacjami 2-3 podmiotów kultury aktywnych w obszarze edukacji kulturalnej i animacji kultury do 7 maja 2018 r. na adres:


m.sliwa@mik.waw.pl
karol_wittels@op.pl


MIK zastrzega sobie prawo zaproszenia do dalszego etapu rekrutacji tylko wybranych osób. Dodatkowe informacje: Marcin Śliwa – MIK, tel. 22 58 64 250 lub Karol Wittels - Federacja Mazowia – tel. 604 301 238.
Prosimy o zawarcie w CV formuły: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

  • Brak komentarzy