A- A A+
vimeo facebook
Nabór wniosków do Mazowieckiego Funduszu Teatralnego - MÓJ TEATR
16 // 02 // 2018
Nabór wniosków do Mazowieckiego Funduszu Teatralnego - MÓJ TEATR

Program adresowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem edukacyjno-artystycznych zajęć teatralnych z dziećmi i młodzieżą, do przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych edukacją kulturalną: samorządowców, organizacji pozarządowych, osób zarządzających publicznymi i niepublicznymi podmiotami kultury, lokalnych aktywistów, artystów i edukatorów, nauczycieli, animatorów kultury i twórców oddolnych inicjatyw kulturalnych i społecznych. Bezpośrednimi odbiorcami programu będą jego uczestnicy: instruktorzy teatralni (animatorzy kultury, nauczyciele, bibliotekarze i inni chętni) oraz uczestnicy zajęć – dzieci i młodzież szkolna (szkoły podstawowe i średnie).

Program ma za zadanie wspieranie codziennej pracy teatralno-edukacyjnej z dziećmi i młodzieżą, aktywizację nowych osób zainteresowanych tym działaniem, ożywienie wokół teatru społeczności lokalnych, wspieranie także już istniejących działań teatralnych, w które włączają się lokalne organizacje i grupy nieformalne.

Program będzie realizowany w dwóch obszarach:

- cyklu bezpłatnych warsztatów przeznaczonych dla animatorów kultury z Mazowsza, jak również dla osób, które są zainteresowane prowadzeniem zajęć teatralnych dla dzieci i młodzieży
- realizacji projektów zajęć teatralnych (wsparcie merytoryczne i finansowe)

Podejmowane działania powinny się odnosić się do dzieci i młodzieży zamieszkałej w małych miejscowościach, powinny prowadzić do realnego, długofalowego wzmocnienia edukacji artystyczno-teatralnej dzieci i młodzieży województwa mazowieckiego.

Szczegóły w Regulaminie dostępnym na stronie: http://www.mik.waw.pl

Zgłoszenia do programu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2018r.

e-mailem na adres:
a.mizińska@mik.waw.pl
oraz w formie papierowej z wymaganymi podpisami na adres:
Mazowiecki Instytut Kultury, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 5/7

  • Brak komentarzy