A- A A+
vimeo facebook
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Złote Wachlarze”
26 // 11 // 2017
Ruszyła kolejna edycja konkursu „Złote Wachlarze”

Zainaugurowany w roku 2013 konkurs powstał po to, aby uhonorować tych, którzy takie działania w Polsce już podejmują i tym samym przyczyniają się do budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami. Laureatem pierwszej edycji konkursu w kategorii „instytucja” - za prowadzenie działań na rzecz integracji migrantów i budowanie dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami - zostało m.st. Warszawa.

Kto może zgłaszać kandydatów w konkursie?

Instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i badawcze oraz firmy zajmujące się bezpośrednio lub pośrednio tematyką migracyjną na polu społecznym, gospodarczym, prawno-politycznym lub kulturalnym. Przykładowo zgłoszeń dokonać mogą organizacje pozarządowe, firmy, miasta i gminy, instytucje publiczne, media, etc. Zgłosić można kandydaturę zarówno swojej organizacji (w kategorii Instytucja) lub jej przedstawiciela (w kategorii Osoba) bądź dokonać zgłoszenia innej instytucji lub osoby trzeciej - takie zgłoszenie musi być jednak poprzedzone uzyskaniem zgody zgłaszanej instytucji / osoby.

W jaki sposób można dokonać zgłoszenia kandydatów?

Aby zgłosić kandydatów w konkursie, należy:

  • wejść na stronę www.złotewachlarze.pl
  • wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając dane instytucji zgłaszającej, dane kandydata oraz uzasadnienie wyboru (do 6 000 znaków ze spacjami) przedstawiające działania podejmowane przez zgłoszoną osobę / instytucję oraz ich wpływ na integrację migrantów w Polsce, stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez migracje lub budowania dobrych praktyk w zakresie zarządzania migracjami w Polsce
  • wysłać zgłoszenie oraz potwierdzić je klikając na link w otrzymanej wiadomości e-mail

Termin przyjmowania zgłoszeń: 26 listopada br. Ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie statuetek Złotych Wachlarzy odbędzie się 16 grudnia 2017.

Regulamin konkursu dostępny na www.złotewachlarze.pl

Partnerami w realizacji tegorocznej edycji konkursu jest Miasto Stołeczne Warszawa, Business Center Club oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  • Brak komentarzy