A- A A+
vimeo facebook
„Zostać dyrektorem samorządowej instytucji kultury i przeżyć”, czyli...
08 // 11 // 2017
„Zostać dyrektorem samorządowej instytucji kultury i przeżyć”, czyli...

Osoba, która zostaje dyrektorem domu, ośrodka lub centrum kultury często doznaje dysonansu poznawczego, gdy zderza się z realiami kierowania samorządową instytucją kultury. Zamiast zajmować się kulturą, musi zarządzać ludźmi, dopinać plan finansowy, a do tego pamiętać o... przeglądach technicznych świetlic oraz legalizacji gaśnic.

Dużym wyzwaniem jest też zwykle ułożenie relacji w organizatorem. Nie jest to łatwe, ponieważ funkcjonowanie samorządowych instytucji kultury, to materia dość płynna i słabo uregulowana przepisami. Jeśli chcesz poznać konkretne przypadki trudnych sytuacji, z którymi ktoś, gdzieś w Polsce, już się zmierzył oraz skonfrontować swoje doświadczenia, skorzystaj z zaproszenia do udziału w Szkoleniu wspierającym dla nowych dyrektorów instytucji kultury, czyli „Zostać dyrektorem samorządowej instytucji kultury i przeżyć”, które odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2017 roku. Zarejestruj się do 8 listopada!

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy samorządowych instytucji kultury, w szczególności domów, ośrodków i centrów kultury o stosunkowo niewielkim doświadczeniu.

Cel szkolenia: Pogłębienie wiedzy i wzmocnienie kompetencji dyrektorów samorządowych instytucji kultury w obszarach kształtowania relacji ze środowiskiem lokalnym oraz organizatorem instytucji w teorii i praktyce.

Zakres szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Instytucja kultury w środowisku lokalnym (wartości kultury, instytucja kultury a lokalny kapitał społeczny)
  • „Co wolno wojewodzie?”, czyli kompetencje organizatora a kompetencje dyrektora (na kilkudziesięciu realnych przykładach m. in. w oparciu o orzeczenia sądów administracyjnych i inne dokumenty),
  • Dyrektor instytucji kultury – menedżer czy lider? (kluczowe kompetencje, rola dyrektora, wyzwania)
  • Kompetencje rozwijane/umiejętności do zdobycia rozumienie i kształtowanie roli instytucji kultury w środowisku lokalnym rozumienie statusu i roli dyrektora samorządowej instytucji kultury, w tym w relacji z organizatorem poszukiwanie konsensusu interesariuszy instytucji

Liczba uczestników szkolenia: 20 osób

Trenerzy: Paweł Kamiński

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rekrutacja: FORMULARZ REJESTRACYJNY (dostępny w trakcje trwania rekrutacji) można wypełniać do 8 listopada 2017 (włącznie).

Koszt udziału: 738 zł brutto (600,00 PLN +23% VAT ) W cenę warsztatu wliczone są: udział w zajęciach warsztatowych, wyżywienie, nocleg (pokoje dwuosobowe), transport na trasie Warszawa - ośrodek szkoleniowy - Warszawa, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o udziale w warsztacie.

Wpłaty: należy dokonywać bezpośrednio po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w warsztacie.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa

Tytułem: Opłata za udział „Szkolenie wspierające dla nowych dyrektorów instytucji kultury | 24-26.11 | imię i nazwisko uczestnika"

Kontakt: Ewa Zbroja, ezbroja@nck.pl, tel. 22 350 95 37, 605 099 179.

Szczegóły: http://www.nck.pl/kadra-kultury/319554-szkolenie-wspierajace-dla-nowych-dyrektorow-instytucji-kultury/

  • Brak komentarzy