A- A A+
vimeo facebook
Nabór do Programów Ministra przedłużony do 31 stycznia 2018 r.
15 // 01 // 2018
Nabór do Programów Ministra przedłużony do 31 stycznia 2018 r.

1 października 2017 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. poz. 1808). Rozporządzenie zmienia m.in. zasady dotyczące terminów naboru do Programów MKiDN oraz określa zgodność programów w zakresie przepisów o pomocy publicznej z regulacjami rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, z późn. zm.).

Przesunięcie terminów naborów wynika z konieczności wykonania dodatkowych analiz w zakresie ewentualnych modyfikacji procedur Programów MKiDN w kontekście regulacji rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r, a także przygotowania informacji dla wnioskodawców wyjaśniających, w jaki sposób należy stosować nowe przepisy. Regulaminy Programów MKiDN zostaną ogłoszone w listopadzie lub na początku grudnia 2017 r. Przesunięcie ww. terminów wynika tylko i wyłącznie z konieczności dostosowania procedur do przepisów UE. W związku z zaistniałą sytuacją MKiDN uruchomi procedury wewnętrzne, które pozwolą usprawnić tryb rozpatrywania wniosków tak, by wyniki konkursów ogłoszone mogły być w jak najszybszym terminie.

  • Brak komentarzy