A- A A+
vimeo facebook
Fundusze grantowe - szkolenie
05 // 10 // 2017
Fundusze grantowe - szkolenie

Do udziału w szkoleniu szczególnie zachęcamy osoby nie posiadające doświadczenia w pozyskiwaniu środków z Programów MKiDN i jednocześnie reprezentujące podmioty działające lokalnie.

 

Cele szkolenia

 • Zwiększenie wiedzy na temat zasad ubiegania się o dofinansowanie z Programów MKiDN.
 • Nabycie umiejętności dostosowania planowanego projektu do wymogów wybranego Programu.

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu nabędą wiedzę na temat:

 • możliwości finansowania projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach Programów MKiDN;
 • zasad oceniania projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Programów MKiDN;
 • dostosowania projektu do wytycznych obowiązujących w wybranym Programie;
 • najczęstszych błędów popełnianych podczas ubiegania się o dofinansowanie projektów z Programów MKiDN.

 

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą następujące umiejętności:

 • oszacowania spełnienia przez projekt wymogów formalnych w wybranym Programie;
 • oszacowania spełnienia przez projekt wymogów merytorycznych w wybranym Programie;
 • samodzielnej oceny przygotowywanego projektu i wniosku w odniesieniu do kryteriów oceny w wybranym Programie.

W trakcie zajęć będą wykorzystywane wykłady, służące wprowadzeniu uczestniczących osób w tematykę spotkania, a także ćwiczenia umożliwiające doświadczenie przekazywanej teorii w realnych sytuacjach. Ważną część zajęć będą stanowiły także dyskusje, umożliwiające wspólne poszukiwanie rozwiązań najczęstszych trudności związanych z pozyskiwaniem środków w ramach Programów MKiDN.

Warsztat prowadzi: Michał Pawlęga

Ilość godzin: 15

Liczba uczestników: 20 osób

Termin: 25-27 października 2017

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Kontakt: Irmina Recka-Wyżga , irecka@nck.pl, tel. 22 350 95 41, 518 332 896

 

REKRUTACJA

Kryteria naboru: FORMULARZ REJESTRACYJNY można wypełniać między 27 września - 5 października 2017

Kryterium wyboru: decyduje kolejność zgłoszeń

Koszty

600,00 PLN + 23% VAT. Kwota brutto: 738.00 zł - cena obejmuje koszt: szkolenia, materiałów szkoleniowych, wyżywienia i zakwaterowania (pokoje 2-osobowe) w ośrodku szkoleniowym oraz dojazd spod PKiN (przy Muzeum Techniki i Przemysłu NOT) w Warszawie do Radziejowic.

W cenę szkolenia wliczone są:

 • udział w szkoleniu,
 • wyżywienie,
 • nocleg (pokoje dwuosobowe),
 • transport na trasie Warszawa - Radziejowice - Warszawa
 • materiały szkoleniowe,
 • zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mejlowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w dniu 6 października 2017. Termin dokonania wpłaty do 13 października 2017 r.

Konto nr: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001
Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa
Tytułem: proszę wpisać tytuł szkolenia, termin oraz imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu.

 • Brak komentarzy