A- A A+
vimeo facebook
Wygraj Pracownię Orange dla swojej miejscowości!
08 // 09 // 2017
Wygraj Pracownię Orange dla swojej miejscowości!

Zwycięskie lokalizacje fundacja wyposaży w komputery, bezpłatny dostęp do szybkiego Internetu, urządzenie wielofunkcyjne, telewizory LCD, konsolę do gier, Lofi Roboty oraz zestaw mebli. Dodatkowo, fundacja przekaże pieniądze na odnowienie pomieszczenia oraz na oznakowanie lokalizacji. Oprócz tego organizatorzy konkursu zapewnią też dwuletnie wsparcie dla przyszłych Liderów Pracowni: szkolenia, warsztaty, wizyt studyjne i granty na działania. Wszystko po to, aby Pracownia Orange tętniła życiem, jako miejsce rozwijania umiejętności cyfrowych, wzmacniania więzi lokalnych i aktywności dostosowanych do różnorodnych potrzeb mieszkańców.

O Pracownię Orange mogą ubiegać się zespoły, tzw. grupy inicjatywne, złożone z minimum 3 pełnoletnich osób, które wspólnie z lokalną instytucją lub organizacją przedstawią pomysły na wykorzystanie świetlicy z pożytkiem dla całej lokalnej społeczności. Aby dołączyć do programu, należy znaleźć lokal, w którym Pracownia będzie mogła funkcjonować. Następnie, w terminie do 8 września, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie: www.pracownieorange.pl. Spośród nadesłanych wniosków Komisja wybierze 64 najciekawsze propozycje. O ostatecznej lokalizacji 25 świetlic zdecydują internauci w głosowaniu online.

Do tej pory Fundacja Orange założyła 77 Pracowni Orange w całej Polsce. Działają one w domach kultury, świetlicach, bibliotekach, szkołach, organizacjach pozarządowych lub innych ośrodkach użyteczności publicznej. Przy wsparciu Fundacji, w Pracowniach odbywają się spotkania i szkolenia otwarte dla mieszkańców, np. warsztaty programowania i druku 3D dla dzieci i młodzieży, zajęcia z obsługi komputera dla seniorów, turnieje gier planszowych, pokazy filmowe, interaktywne lekcje angielskiego dla dorosłych, spotkania kół gospodyń wiejskich, czy redakcji lokalnej gazety, i wiele innych.

 

Źródło: http://xn--menederkultury-fdd.pl/wygraj-pracownie-orange-dla-swojej-miejscowosci/

  • Brak komentarzy