A- A A+
vimeo facebook
Grywalizacja 2017
07 // 09 // 2017
Grywalizacja 2017

 

Grywalizacja 2017 to zgrywalizowany cykl webinariów, którego celem jest podniesienie wiedzy i kompetencji przedstawicieli mazowieckich organizacji pozarządowych, tym razem głównie w zakresie kompetencji miękkich takich, jak: umiejętność porozumienia bez przemocy w codziennej pracy organizacji, znajomość zasady empowermentu w prowadzonych działaniach, wrażliwość na mechanizmy dyskryminacji czy uważność w kwestii dostępności organizacji czy realizowanych przez nią wydarzeń.

Grywalizacja 2017 ma charakter gry, której celem jest zdobycie jak najlepszych wyników podczas realizacji trzech typów zadań, które są ściśle ze sobą powiązane – aktywnego uczestnictwa w webinariach, rozwiązania testu wiedzy po każdym webinarium oraz zrealizowania zadania wdrożeniowego przygotowanego przez eksperta, które ma na celu wykorzystanie teorii w praktyce. Podczas gry obowiązuje specjalnie zaprojektowany system punktowy – wirtualne punkty i odznaki pokazujące bieżące osiągnięcia każdej uczestniczki i każdego uczestnika. Organizacje, które zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody w postaci 3 godzin specjalistycznego doradztwa w wybranym obszarze tematycznym dla swojej organizacji.  
Udział w Grywalizacji 2017 jest bezpłatny.

 
Formularz rejestracyjny dostępny jest pod linkiem: Rejestracja.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 20 sierpnia 2017.
 
Szczegółowe informacje o programie webinariów, ekspertach, kalendarium i regulamin gry znajdziesz na naszej stronie internetowej w zakładce: Grywalizacja 2017.


 
Projekt jest współfinansowany z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

  • Brak komentarzy