A- A A+
vimeo facebook
Program Towarzyszenia 2021
30 // 06 // 2021
Program Towarzyszenia 2021
Wsparcie eksperckie dla mazowieckich instytucji kultury.
Nabór do programu zakończony.

Program towarzyszenia to program wsparcia eksperckiego dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Wesprzemy cztery wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez nie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Z każdego procesu przeprowadzonego w wybranych instytucjach powstanie multimedialny mini-reportaż.

⇒ Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. Preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+, Program Rozwoju Bibliotek lub programów szkoleniowych MIK. Do udziału w programie zaprosimy 4 wybrane instytucje. Udział w programie jest bezpłatny.

⇒ Co otrzymujecie w ramach udziału w Programie?

 • 15h indywidualnej pracy zespołu instytucji z ekspertką/ekspertem w formie warsztatów, spotkań, konsultacji, itp.
 • warsztat integracyjno-komunikacyjny dla zespołu
 • warsztat/szkolenie o dowolnej tematyce dopasowany do potrzeb zespołu
 • rekomendacje eksperckie

⇒ Jak się zgłosić?

 1. Porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 2. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia.
 3. Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy (wkrótce w dole strony).

⇒ Harmonogram programu:

 1. Spotkanie zapoznawcze i rozpoznawcze z zespołem instytucji.
 2. Wspólne opracowanie programu towarzyszenia.
 3. Spotkania, konsultacje, warsztaty.
 4. Podsumowanie, rekomendacja dla instytucji.

⇒ Ważne terminy:

 • 14 - 30 czerwca - nabór do programu
 • do 5 lipca - ogłoszenie wyników naboru
 • 6 lipca - 15 października - realizacja programu

⇒ Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro

Zespół ekspercki:

Anna Czyżewska - etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów), obecnie wspiera program BMK Mazowieckie.

Eliza Gryszko - socjolożka o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym, sektorem kultury, z doświadczeniem pracy w samorządzie lokalnym. Współpracowała m.in. z Federacją MAZOWIA, Fundacją Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie złapała bakcyla do nowych technologii, Mazowieckim Instytutem Kultury, Narodowym Centrum Kultury, Fundacja Kultury bez Barier, firmą EY, Urzędem Miasta st. Warszawy, Instytutem Kultury Miejskiej, itd. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zrealizowała badanie instytucji kultury pod kątem prowadzenia procesu ewaluacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczność i przedsiębiorców w ramach rewitalizacji i wprowadzaniu zasad dostępności architektonicznej oraz komunikacyjnej w instytucjach publicznych. Obecnie zajmuje się doradztwem rozwojowym w obszarze kultury i budowaniem lokalnej platformy wymiany usług B2B. Pracuje jako doradca kluczowy w Warszawskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Tomasz Piątek - edukator, animator, pedagog. Od 16 lat zaangażowany w działalność prospołeczną.  Absolwent Pedagogiki o sp. animator i menedżer kultury na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach (2011 r.). Absolwent Szkoły Trenerskiej przy Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej (2011-2013 r.). Absolwent Szkoły Partycypacji Społecznej przy OFOP (2012 r.). Swoją wiedzę i doświadczenie zdobywał pod okiem znanych polskich animatorów – Marii Parczewskiej i Janusza Byszewskiego (Laboratorium Edukacji Twórczej przy Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie) oraz pod okiem artystów Janusza Bałdygi i Dariusza Paczkowskiego. Inicjator i organizatorów wielu wydarzeń i projektów o profilu społeczno-kulturalnym (koncertów, projekcji filmowych, festiwali, warsztatów, akcji charytatywnych, spotkań etc.). W latach 2010 – 2012 związany z dwiema instytucjami kultury – Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz z Sokołowskim Ośrodkiem Kultury. Pracuje metodami aktywnymi, opartymi na wzajemnym szacunku, integracji oraz wykorzystaniu potencjału osób uczestniczących. Dobrze czuje się zarówno w pracy z młodzieżą, jak i z osobami starszymi. Aktualnie tworzy na pograniczu animacji kulturalnej i gier fabularnych (metody: społecznościowe i etiudy fabularne), pisze scenariusze, nagrywa słuchowiska, tworzy materiały w ramach Gier Frejtaga. Autor pierwszej w Polsce publikacji włączającej gry fabularne jako metody działania w instytucjach kultury, link:  https://bit.ly/RPG_w_instytucji  

Martyna Studzińska - trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj.mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

 

Koordynatorka programu:

Natalia Roicka

Dział Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury

tel. 601 668 314

e-mail n.roicka@mik.waw.pl

 

 

Załączniki:

regulamin-udzialu-program-towarzyszenia2021.pdf - pobrań: 799, rozmiar: 124,91 KB
 • Brak komentarzy