A- A A+
vimeo facebook
Przy kawie o...rezyliencji
10 // 11 // 2020
Przy kawie o...rezyliencji
#spotkanie specjalne #inspiracje #wsparcie
Spotkanie specjalne na czas kryzysu: o rezyliencji, czyli zdrowiu i odporności psychicznej lidera i liderki. Zapraszamy!

Współczesne okoliczności stawiają ogromne wyzwanie osobom zarządzającym zwłaszcza instytucjami kultury. Bardziej też niż kiedykolwiek jest nam potrzebne wzajemne wsparcie i dbałość o poczucie wspólnoty. Dlatego zapraszamy na spotkanie specjalne w cyklu spotkań on-line dla osób zarządzających instytucjami kultury w województwie mazowieckim: Przy kawie o... rezyliencji

Współpracownicy kultury, artyści, to w testach osobowości wrażliwe jednostki, a w obliczu restrykcji i kontekstu społecznego potrzebują mocnego lidera, liderki, którzy nie tylko potrafią zapewnić minimum działań, ale otoczyć ludzi odpowiednim wsparciem ludzkim. To już nie jest kwestia managera a, lidera. Mówi się, że managerowie są na dobre czasy, na kryzys niezbędni są liderzy. Rezyliencja pozwala jednostkom i zespołom przejść wzmocnionymi przez trudności, w poczuciu wspólnoty i poczucia sensu działania. Podczas spotkania poruszymy zagadnienia:

- odporności i pojemności psychicznej człowieka

- badań stanu zdrowia Polaków z kwietnia 2020

- inspiracji do pozytywnego wykorzystania obecnej sytuacji – rewizja, redefinicja działania

- sposobów wsparcia zespołu i (!!!) samego lidera, liderki

Zapraszamy na kawę i do rozmowy!
Kiedy najbliższa kawa? 10 listopada, godz. 10:00 - 11:30
Jaki temat? O rezyliencji, czyli o zdrowiu i odporności psychicznej lidera i liderki
Gdzie? platforma ZOOM
Jak się na nią dostać? przesyłając zgłoszenie  ( formularz zgłoszeniowy w dole strony)

Naszym gościem i ekspertką będzie Sylwia Lewandowska-Akhvlediani - międzynarodowy ekspert w dziedzinie rezyliencji, autorka książki REZYLIENCJA. Siła psychiczna lidera, liderki oraz programu specjalistycznego dla liderów - 21 Dni Treningu Rezyliencji. Na co dzień Sylwia to zaufana powierniczka, mocna sparing partner, mentor i PCM® coach oraz przewodnik  transformacji najwyższej kadry zarządzającej w międzynarodowych organizacjach w Polsce i Europie. Projektuje i wdraża autorskie rozwiązania w obszarach rozwoju przywództwa i kultury organizacyjnej, zarządzania zmianą i interesariuszami oraz wzmacniania rezyliencji – siły i odporności psychicznej człowieka. Łączy w nich różnorodne metodyki i tradycje, co skutkuje realną zmianą w człowieku i organizacji - odblokowaniem potencjału. Pracuje w zawodzie od ponad piętnastu lat, działając w środowiskach głównie biznesowych. Żona Gruzina - Zazy, Mama Niko i Mai. Rebel łączący serce i rozum.

Tworzymy przestrzeń wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, inspiracji, wiedzy i wsparcia. Zapraszamy osoby zarządzające instytucjami kultury na comiesięczne tematyczne zoomowe kawy!

Każde spotkanie będzie poświęcone ważnemu tematowi - wyzwaniu, z którym mierzą się instytucje kultury. Pierwsze trzy proponujemy my, kolejne mamy nadzieję wybrać wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami. Na każde spotkanie będziemy zapraszać eksperta/ekspertkę, który(a) pomoże znaleźć odpowiedzi na najbardziej palące pytania. Ale tak naprawdę najważniejszymi ekspertami będziecie Wy - podzielcie się swoim doświadczeniem z innymi. Zapraszamy na kawę i do rozmowy, poznajmy się :)

Osoby, które chciałyby skorzystać z tłumacza Polskiego Języka Migowego proszone są o zgłoszenie tej potrzeby na adres mailowy n.roicka@mik.waw.pl do 9.11.2020r.

 

Masz pytania? Napisz :)

Kontakt:

Natalia Roicka

Dział Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury

tel. 601 668 314

e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Biorą udział w konwersacji