A- A A+
vimeo facebook
Program towarzyszenia
Program towarzyszenia
#proces #eksperyment #razem
Wsparcie eksperckie dla sektora kultury.

Aktualnie Program Towarzyszenia realizowany jest w Domu Kultury w Przysusze :) Przysuskiemu zespołowi towarzyszy ekspertka - Martyna Studzińska.

fot. Krzysztof Gajewski

***

Wasi odbiorcy nie wrócili do Was po ponownym otwarciu? Chcecie zaprojektować wydarzenie, na które przyjdzie młodzież? Nie wiecie jak napisać dobry wniosek o dofinansowanie? Chcielibyście działać szerzej, zaprosić mieszkańców do współtworzenia oferty, ale nie wiecie jak? Marzycie o dostępnej i zielonej instytucji, ale brakuje Wam pomysłów jak to ugryźć? W tych, podobnych i innych wyzwaniach Wam potowarzyszymy! Zapraszamy do wspólnej przygody i eksperymentu!

Program towarzyszenia to inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Ekspertki MOK-u wspierają wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, procesie radzenia sobie z wybranym przez siebie wyzwaniem. Program jest tworzony wspólnie z jego uczestniczkami i uczestnikami w oparciu o realne i bieżące potrzeby. Każdej z instytucji przysługuje do 15 godzin spotkań z ekspertką.

Wkrótce nowy nabór do programu 2021.

⇒ Dla kogo jest Program Towarzyszenia?

Dla instytucji kultury z gmin do 30tys. mieszkańców lub organizacji pozarządowych pełniących rolę instytucji kultury w gminach, w których nie ma domu kultury, gotowych i otwartych na zespołową pracę. Preferowane będą te instytucje, które wcześniej nie korzystały z innych programów wsparciowych, np. typu DK+ lub programów szkoleniowych MIK.

⇒ Jak się zgłosić?

 1. Porozmawiajcie w zespole z jakim wyzwaniem chcielibyście się zmierzyć.
 2. Sprawdźcie czy mieści się on w oferowanych obszarach wsparcia.
 3. Wypełnijcie formularz zgłoszeniowy (wkrótce w dole strony).

⇒ Harmonogram programu:

 1. Spotkanie zapoznawcze i rozpoznawcze z zespołem instytucji.
 2. Wspólne opracowanie programu towarzyszenia.
 3. Spotkania, konsultacje, warsztaty.
 4. Podsumowanie, rekomendacja dla instytucji.

⇒ Oferowane obszary wsparcia:

 • zaplanowanie działania od pomysłu po ewaluację i wsparcie przy jego realizacji
 • badanie potrzeb odbiorców / lokalnej społeczności
 • gdzie szukać dobrych praktyk i jak dostosowywać je do własnej działalności
 • ewaluacja projektów i działalności
 • rozliczanie projektów
 • diagnoza lokalna metodami partycypacyjnymi – jak ją zaplanować i jak zrealizować
 • otwieranie instytucji kultury na nowe grupy odbiorców (m.in. diagnoza potrzeb; planowanie działań)
 • wspólne wypracowanie misji i wizji instytucji kultury
 • analiza komunikacji i poprawa jej realizacji
 • historia mówiona / archiwum społeczne w naszej instytucji
 • upamiętnijmy naszą historię – zaplanowanie jednodniowego muzeum
 • zabytki, przeszłość, dziedzictwo - jak wykorzystywać lokalne dziedzictwo (materialne i niematerialne) w naszej codziennej działalności?
 • nowa strategia pozyskiwania środków zewnętrznych na działania
 • mała szkoła pisania lepszych wniosków (cykl szkoleniowo-doradczy dla całego zespołu)
 • współpraca z lokalnym biznesem i budowanie partnerstw międzysektorowych na rzecz lokalnej społeczności
 • działania społeczne w procesie rewitalizacji
 • instytucja bez barier - dostosowanie instytucji kultury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub ze specyficznymi potrzebami
 • ekologicznie i praktycznie - jak działać, żeby być instytucją less waste - poziom intro

Ekspertki:

Anna Czyżewska - etnolożka, a także trenerka i animatorka kultury. Od 15 lat związana z sektorem pozarządowym, przede wszystkim ze Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna i Federacją Mazowia. Zrealizowała bardzo wiele różnych projektów animacyjnych (np. jednodniowe muzea), dokumentalnych (np. projekt skanseny.net czy „Polskie ślady w Macedonii), popularyzacyjnych (np. „Miejska ścieżka. Warszawskie Audioprzewodniki”, „Etnografia do kieszeni” czy „Przywracanie wielokulturowej historii Warszawy i Pragi”). Współzakładała niezależne centrum kultury „Pracownia Duży Pokój” w Warszawie. Prowadzi badania i diagnozy (m.in. dla ośrodków kultury w ramach programu Dom Kultury+), a także szkolenia dla kadr kultury (np. dotyczące pisania projektów), obecnie wspiera program BMK Mazowieckie.

Eliza Gryszko - socjolożka o specjalizacji antropologia współczesności/animacja działań lokalnych oraz polityka społeczna/specjalista ds. organizacji pozarządowych. Absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Badaczka i ewaluatorka. Od kilku lat związana zawodowo z sektorem pozarządowym, sektorem kultury, z doświadczeniem pracy w samorządzie lokalnym. Współpracowała m.in. z Federacją MAZOWIA, Fundacją Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza, Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie złapała bakcyla do nowych technologii, Mazowieckim Instytutem Kultury, Narodowym Centrum Kultury, Fundacja Kultury bez Barier, firmą EY, Urzędem Miasta st. Warszawy, Instytutem Kultury Miejskiej, itd. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - zrealizowała badanie instytucji kultury pod kątem prowadzenia procesu ewaluacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu działań aktywizujących społeczność i przedsiębiorców w ramach rewitalizacji i wprowadzaniu zasad dostępności architektonicznej oraz komunikacyjnej w instytucjach publicznych. Obecnie zajmuje się doradztwem rozwojowym w obszarze kultury i budowaniem lokalnej platformy wymiany usług B2B. Pracuje jako doradca kluczowy w Warszawskim Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej.

Martyna Studzińska - trenerka z bogatym doświadczeniem badawczym. Jako badacz jakościowy wspiera projekty prowadzone przez NGO. Chętnie angażuje się w projekty poza Warszawą. Od kilku lat skupia się na działaniach aktywizujących seniorów. Od 3 lat regularnie wspiera Rady Seniorów działające w woj.mazowieckim,  między innymi w planowaniu i koordynacji działań skierowanych do seniorów, prowadzenie ewaluacji własnych działań lub wstępu do konsultacji społecznych. Ewaluatorka, ostatnio zaangażowana w diagnozowanie sytuacji NGO działających w województwie mazowieckim. Działa w zarządzie Stowarzyszenia „Rozwiń się” Edukacja, Kultura, Sport, gdzie prowadzi projekty międzypokoleniowe z wykorzystaniem gier planszowych.

 

Kontakt w sprawie programu:

Natalia Roicka

Dział Edukacji

Mazowiecki Instytut Kultury

tel. 601 668 314

e-mail n.roicka@mik.waw.pl

Załączniki:

regulamin-udzialu-w-towarzyszeniujesien2020.pdf - pobrań: 1251, rozmiar: 123,8 KB
 • Brak komentarzy