A- A A+
vimeo facebook
Podręcznik e-wolontariatu
12 // 10 // 2015
Podręcznik e-wolontariatu
Fundacja Dobra Sieć - e-wolontariat.pl
Praktyczny przewodnik, z którego dowiemy się, czym jest e-wolontariat, jak efektywnie współpracować z e-wolontariuszami, a także krok po kroku wdrożyć projekt e-wolontariacki.
DAJE EFEKT – publikacja pokonferencyjna
05 // 10 // 2015
DAJE EFEKT – publikacja pokonferencyjna
Engage Warsaw
Publikacja jest podsumowaniem konferencji "Daje Efekt", która odbyła się 29.09.2015 r. Jej celem jest przekazanie podstawowych informacji na temat metody service design oraz zaprezentowanie najciekawszych przykładów zrealizowanych w oparciu o nią
projektów.
Wielokulturowa Biblioteka
15 // 09 // 2015
Wielokulturowa Biblioteka
Publikacja powstała w ramach projektu "Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur".
15 // 09 // 2015
"Ciekawe czasy" finansowania kultury samorządowej
Narodowe Centrum Kultury
Nie ulega wątpliwości, że rola samorządów terytorialnych w finansowaniu kultury jest ogromna. To one odpowiadają za przeważającą część wydatków publicznych na kulturę, a tym samym za istnienie i utrzymanie zinstytucjonalizowanej kultury.
Praktyczny Poradnik Współpracy z Wolontariuszami
10 // 08 // 2015
Praktyczny Poradnik Współpracy z Wolontariuszami
Fundacja Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Zasady organizacji przyjaznej wolontariuszom. Ciekawe praktyki oraz standardy realizacji projektów wolontariackich.
Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany
14 // 07 // 2015
Biblioteka – małe pomysły na wielkie zmiany
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Polsko Amerykańska Fundacja Wolności/
Jak rozwijać placówki biblioteczne? Publikacja daje szereg wskazówek wynikających z wcześniej przeprowadzonych badań.
Ewaluacja – jak to się robi?
14 // 07 // 2015
Ewaluacja – jak to się robi?
PAFW i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Publikacja służy jako poradnik dla podmiotów korzystających z programów PAFW, ale zawiera wiele cennych informacji dla wszystkich tych, których interesuje skuteczna ewaluacja własnych działań.
COPY CAMP 2014
26 // 06 // 2015
COPY CAMP 2014
Fundacja Nowoczesna Polska
Publikacja pokonferencyjna dotycząca prawa autorskiego.
W języku angielskim.
Pozyskiwanie środków na realizację projektów w ramach konkursów dotacyjnych i funduszy grantowych
25 // 06 // 2015
Pozyskiwanie środków na realizację projektów w ramach konkursów dotacyjnych i funduszy grantowych
Instytut Kultury Miejskiej/Michał Pawlęga
Podstawowe informacje o zasadach pozyskiwania środków.
Edukacja kulturowa – poręcznik
24 // 06 // 2015
Edukacja kulturowa – poręcznik
Centrum Praktyk Edukacyjnych CEO
"Edukacja kulturowa. Podręcznik" to pierwsza publikacja Centrum Praktyk Edukacyjnych w Poznaniu, inicjatywy, która narodziła się dzięki współpracy Centrum Kultury Zamek z Instytutami Kulturoznawstwa i Socjologii
UAM, a która ma wspierać dobrą edukację kulturową.
MUZEA prywatne / kolekcje lokalne
MUZEA prywatne / kolekcje lokalne
Fundacja ariari
Raport z badań 2012
Kadry dla Kultury w edukacji i edukacji w kulturze
11 // 06 // 2015
Kadry dla Kultury w edukacji i edukacji w kulturze
Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach
Raport
Strategia Mazowieckiego Instytutu Kultury
05 // 06 // 2015
Strategia Mazowieckiego Instytutu Kultury
Mazowiecki Instytut Kultury
Przyjmujemy nową strategię działania – pierwszą w historii Instytucji strategię zapisaną formalnie – aby przekroczyć ograniczenia naszej obecnej sytuacji i stać się nowoczesną instytucją, świadomą swych celów i efektywną w ich realizacji.
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwanie dla instytucji kultury
12 // 05 // 2015
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej Nowe wyzwanie dla instytucji kultury
Centrum Cyfrowe
Najważniejsze zmiany, jakie czekają instytucje w związku z wdrożeniem do polskiego prawa nowelizacji Dyrektywy
Unii Europejskiej w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Od diagnozy do strategii
06 // 05 // 2015
Od diagnozy do strategii
Urząd Miasta St. Warszawy, Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
Partycypacyjne planowanie usług publicznych w samorządach lokalnych.
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
05 // 05 // 2015
Otwartość w publicznych instytucjach kultury
Koalicja Otwartej Edukacji i
Licencje Creative Commons . Prawo autorskie.
Kultura a rozwój
04 // 05 // 2015
Kultura a rozwój
Narodowe Centrum Kultury / pod red. J. Hausnera
Czytelnik znajdzie w książce ogólne informacje na temat polskiego sektora kultury oraz praktyczne wskazówki, jak wykorzystać wiedzę naukową w działalności kulturalnej, np. do zarządzania instytucją kultury lub przy działaniach promocyjnych.
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
04 // 05 // 2015
Kompetencje kadr kultury a rozwój kapitału społecznego
Małopolski Instytut Kultury
Kompetencje kadr kultury
Nie tylko społecznie - zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
30 // 04 // 2015
Nie tylko społecznie - zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarządowych
Instytut Spraw Publicznych - E. Bogacz-Wojtanowska i M. Rymsza
Książka jest podsumowaniem prowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych badań i analiz poświęconych organizacjom pozarządowym jako pracodawcom oraz wzorom zatrudnienia i wolontariatu w trzecim sektorze.
Historia Animacja
30 // 04 // 2015
Historia Animacja
Narodowe Centrum Kultury 2012
Rdzeń publikacji stanowi prezentacja dwudziestu
dobrych praktyk z całej Polski, które w różny sposób podejmują temat
historii i dziedzictwa, posiłkując się wachlarzem narzędzi i metod.
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
30 // 04 // 2015
Diagnoza rozwoju organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
Wyniki badań w projekcie "Dobry Start" Celem zespołu badawczego było poznanie opinii liderów lokalnych organizacji pozarządowych o poziomie rozwoju, mocnych i słabych stronach zarządzanych przez nich jednostek III sektora. Badanie zostało podzielone na dwa komponenty: ilościowy i jakościowy.
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych
30 // 04 // 2015
Zaangażowanie społeczne Polek i Polaków. Wolontariat, filantropia, 1% i wizerunek organizacji pozarządowych
Stowarzyszenie Klon/Jawor - Piotr Adamiak
Publikacja zawiera wyniki badania „Aktywność społeczna Polek i Polaków” zrealizowanego dzięki środkom Trust for Civil Society In CEE.
Stan Czytelnictwa w Polsce
30 // 04 // 2015
Stan Czytelnictwa w Polsce
Niniejszy raport opracowano na podstawie sondażu czytelnictwa przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej. Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej losowej próbie reprezentatywnej Polaków w wieku 15 lat i więcej, liczącej 3000 respondentów.
Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych
30 // 04 // 2015
Biblioteki jako przestrzenie konsultacji społecznych i dyskusji o sprawach lokalnych
Fundacja Civis Polonus
Projekt rozwija nową funkcję bibliotek – mają się one stać przestrzenią, w której
mieszkańcy włączani są do procesów podejmowania decyzji. Biblioteka w ramach
realizacji tej funkcji służy władzom lokalnym oraz mieszkańcom jako zaplecze dla zastosowania
partycypacyjnych metod rządzenia
Czytelnictwo dzieci i młodzieży
30 // 04 // 2015
Czytelnictwo dzieci i młodzieży
dr Zofia Zasacka – Instytut Badań Edukacyjnych
Publikacja obrazująca stan czytelnictwa i aktywność czytelniczą u dzieci i młodzieży.
Po co seniorom kultura? Badania aktywności kulturalnych osób starszych.
27 // 04 // 2015
Po co seniorom kultura? Badania aktywności kulturalnych osób starszych.
Regionalne Obserwatorium Kultury UAM
Bardzo ciekawy raport, który formułuje szereg praktycznych wniosków dotyczących aktywizacji seniorów.
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
22 // 04 // 2015
Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji
Badanie żywej tkanki kultury i praktyk uczestnictwa w kulturze Krakowa i w sieci.
Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
21 // 04 // 2015
Kultura lokalnie. Między uczestnictwem w kulturze a partycypacją w zarządzaniu
Małopolski Instytut Kultury
Efekt projektu "Partycypacyjne zarządzanie w lokalnych instytucjach kultury a profile uczestnictwa w kulturze".
Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia animacji i edukacji kulturowej w Polsce
21 // 04 // 2015
Animacja/Edukacja. Możliwości i ograniczenia animacji i edukacji kulturowej w Polsce
Małopolski Instytut Kultury
Raport Końcowy z badania
Strategie dla Kultury. Kultura dla rozwoju
21 // 04 // 2015
Strategie dla Kultury. Kultura dla rozwoju
Martyna Śliwa - Małopolski Instytut Kultury
Zarządzanie strategiczne instytucją kultury.
Teatr w bibliotece
15 // 04 // 2015
Teatr w bibliotece
Celem dodatku do „Poradnika Bibliotekarza” pt. „Teatr w bibliotece” jest wskazanie na doniosłą rolę sztuki teatralnej w kształtowaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i społecznych , która poprzez związek z literaturą sprzyja rozwojowi czytelnictwa. Nie bez znaczenia jest możliwość integracji społeczności lokalnej z biblioteką. W tym zakresie realizowana jest idea biblioteki otwartej.
Animacja w bibliotece
15 // 04 // 2015
Animacja w bibliotece
Publikacja zawiera artykuły dotyczące klasyfikacji form i metod pracy z czytelnikiem, działań animacyjnych przygotowanych z myślą o sześciolatkach (temat obecnie nośny wobec protestu rodziców przed wczesnym rozpoczynaniem nauki szkolnej), oferty biblioteki publicznej adresowanej do różnych kategorii czytelników (na przykładzie Biblioteki Publicznej w Ursusie ) oraz przykłady pracy z czytelnikiem dziecięcym .
Film w bibliotece
15 // 04 // 2015
Film w bibliotece
Celem dodatku „Film w bibliotece” jest pokazanie różnorodnych powiązań jakie zachodzą pomiędzy biblioteką i filmem.
Koła gospodyń wiejskich - nie tylko od kuchni
24 // 03 // 2015
Koła gospodyń wiejskich - nie tylko od kuchni
Pracownia badań i innowacji społecznych Stocznia 2014
W ramach badania, którego wyniki podsumowuje ten raport, autorzy starali się odpowiedzieć na pytania: czym właściwie zajmują się Koła Gospodyń Wiejskich we współczesnej Polsce i jaka jest skala ich występowania? Jakie były ich funkcje w minionych latach i jak się dziś zmieniły? Jak członkinie (i ewentualni członkowie) Kół odnoszą się do swojej tradycji i historii, a jak widzą cel dzisiejszej działalności?
Obywatele w działaniu
24 // 03 // 2015
Obywatele w działaniu
Efekty programu "Europa dla Obywateli" 2007-2013 promującego aktywne obywatelstwo. W trakcie tych 7 lat Polska była jednym z krajów najchętniej wnioskujacych w tym obszarze. Publikacja zawiera wiele ciekawych informacji dotyczących współpracy międzynarodowej przy realizacji projektów.
Zrób to sam
24 // 03 // 2015
Zrób to sam
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury przygotowany w ramach projektu Zoom na domy kultury w 2010 roku. Jak zarządzać realizacją badania? Metody badawczo-animacyjne. Jak przedstawić wyniki?
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014
Małopolski Instytut Kultury
Przemiany praktyk i strategii udostępniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w latach 2004-2014
ZOOM na UTW
19 // 03 // 2015
ZOOM na UTW
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Raport z badań nad Uniwresytetami Trzeciego Wieku
Jak zrealizować projekt międzykulturowy
18 // 03 // 2015
Jak zrealizować projekt międzykulturowy
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Jak przygotować i zrealizować projekt, jak go podsumować? 2008
ZOOM pełny raport
18 // 03 // 2015
ZOOM pełny raport
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Pełna treść raportu ZOOM na domy kultury.
ZOOM na domy Kultury
17 // 03 // 2015
ZOOM na domy Kultury
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Diagnoza Mazowieckich Domów Kultury
Animacja Kultury – doświadczenie i przyszłość
19 // 02 // 2015
Animacja Kultury – doświadczenie i przyszłość
Instytut Kultury Polskiej
Publikacja pokonferencyjna organizowana przez IKP UW oraz Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów" z 2001 w Sejnach.
Reforma kulturowa 2020-2030-2040
13 // 02 // 2015
Reforma kulturowa 2020-2030-2040
Kongres Innowacyjnej gospodarki
Sukces wymaga zmian. Raport.
Dom Kultury XXI wieku
12 // 02 // 2015
Dom Kultury XXI wieku
Centrum Edukacji i Inicjatyw lokalnych w Olsztynie
Publikacja poświęcona jest problematyce funkcjonowania domów kultury w czasach obecnych i przyszłości.
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
11 // 02 // 2015
Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku
Strategia uchwalona w 2014 roku.
O finansach w bibliotece
01 // 10 // 2014
O finansach w bibliotece
Marta Olcoń-Kubicka i Mateusz Halawa
Raport z ewaluacji jakościowej III edycji projektu.
Docenić Bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo
25 // 09 // 2014
Docenić Bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo
Program Rozwoju Bibliotek
Podręcznik do prowadzenia rzecznictwa w bibliotekach i na rzecz bibliotek.
Po co Polakom biblioteki?
17 // 06 // 2014
Po co Polakom biblioteki?
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA
Raport po trzech latach działania programu rozwoju bibliotek.
Rola sztuki publicznej i instytucji kultury w promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego
01 // 05 // 2014
Rola sztuki publicznej i instytucji kultury w promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego
Europejska Agenda Kultury
Otwarta metoda koordynacji (OMK). Ekspercka grupa robocza państw członkowskich UE w sprawie roli sztuki publicznej i instytucji kultury w zakresie promocji różnorodności kulturowej oraz dialogu międzykulturowego.
W małym kinie
01 // 10 // 2013
W małym kinie
Raport z dużych miast
W całości raport prezentuje bardzo interesującą panoramę funkcjonowania kina w dużych miastach Polski, zawiera wiele ciekawych informacji, wyraźnie demonstrując niezwykłe zróżnicowanie rynku filmowego.
Quo vadis?
01 // 03 // 2011
Quo vadis?
Agata Urbanik
O partycypacyjnej diagnozie lokalnej – publikacja opisuje innowacyjne techniki diagnozy lokalnej.
Katalog Dobrych Praktyk
01 // 03 // 2010
Katalog Dobrych Praktyk
Program Europa dla Obywateli
Cras fermentum interdum nisl, sit amet ornare nulla condimentum quis. Donec neque magna, lacinia quis est id, elementum rutrum orci.