Anna Raczkowska
Anna Raczkowska


Tym razem przybliżymy postać Anny Raczkowskiej, która będzie współtworzyła społeczne działania twórcze wraz z sołtyską Martą Wencławiak oraz mieszkańcami Ustanowa.

Jakie działania realizuje?
Anna Raczkowska prowadzi HAP HAP Studio, które łączy w sobie działania edukacyjne i artystyczne oparte o haptyczność (zmysł dotyku u odbiorcy) rozwijające u dzieci i dorosłych wrażliwość sensoryczną. Realizuje warsztaty twórcze, spacery sensoryczne otwierające na doświadczenie kultury i natury, projektuje haptyczne przestrzenie edukacyjne. Stowarzyszenie Wici

Prowadzi również Stowarzyszenie WICI / WICI Association (https://wici.org.pl/) promujące kulturę i rzemiosło dawne. Poprzez swoje działania z udziałem społeczności lokalnych, stowarzyszenie chce wzbudzić ciekawość i twórcze wykorzystanie wiedzy z przeszłości dzisiaj. Kultura dawna inspiruje jego działania na polu aktywizacji społecznej, edukacji nieformalnej oraz budowania tożsamości miejsc.

Według Anny społeczne działania twórcze dają możliwość pobudzenia do rozwoju w spotkaniu. Dla niej najważniejszy jest ten element połączenia, "żywego" działania w kontakcie ze społecznością. Może wykorzystać swoje umiejętności twórcze zdobyte podczas studiów artystycznych, czy realizacji projektów kulturalnych do refleksji, wspierania kreatywności, czy integracji wspólnot.

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczym?
Jak pisze: "Myślę, że nie było konkretnego momentu, kiedy zaczęłam społeczne działania twórcze, były raczej naturalną potrzebą kontaktu ze społecznością, czy dopełnieniem moich działań, projektów. Myślę, że złożyło się na nie aktywne życie społeczne i rozwijanie umiejętności plastycznych. Już w liceum prowadziłam warsztaty twórcze, zawsze byłam aktywna, lubiłam wyzwania organizacyjne. Dołączyłam do bractwa rycerskiego, które dało mi możliwość poznania ciekawych osobowości z całej Polski. Ogromny wpływ, dawkę inspiracji dały mi również międzynarodowe treningi w ramach programu Erasmus +, a także praca przy największych łódzkich festiwalach." 

Więcej informacji o rezydencjach animacyjnych we wsiach można znaleźć tutaj: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-rezydencje.html

Dołącz do programu!