Magdalena Barszcz
Magdalena Barszcz

 

Kim jest Magdalena Barszcz, która będzie wspierała społeczność oraz sołtyskę wsi Laski w społecznych działaniach twórczych?
Na co dzień współpracuje z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich oraz z Centrum Wspierania Rodzin "rodzinna Warszawa". W ramach tej współpracy stworzyła projekt oparty na kolektywnym tworzeniu muzyki; pisaniu piosenek, grze na instrumentach, a także eksperymentach dźwiękowych i improwizacji. Projekt ten kierowany jest do dzieci i młodzieży, w szczególności narażonej na wykluczenie społeczne. Jest także członkinią stowarzyszenia Jeunesses Musicales Poland, w ramach którego współpracuję z siecią Ethno World. Obecnie pracuję nad stworzeniem międzynarodowych obozów Ethno Poland - zrzeszających młodych muzyków, podtrzymujących muzyczne tradycje swoich regionów.

Czym są dla niej społeczne działania twórcze?
Przede wszystkim wykorzystaniem sztuki jako narzędzia do otwarcia dialogu społecznego. Celem tych działań jest personalny rozwój jednostki, a także wzmocnienie całej grupy poprzez stworzenie spójności społecznej; wyrażanie lub reinterpretowanie kultury, lub etnicznej przynależności; wyrażanie uczuć́ dotyczących problemów społecznych lub problemów lokalnych; oraz stymulowanie lub przyczynianie się do lokalnych działań i demokratycznych zmian.

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
W 2016 roku rozpoczęła studia magisterskie Music Leadership w Guildhall School of Music and Drama (Londyn). Studia te kierowane były do profesjonalnych muzyków, którzy chcieli rozszerzyć wachlarz swoich umiejętności o aspekt społeczny. Już podczas pierwszego roku prowadziła projekt kompozytorski w domu dziecka, grała w zespole składającym się ze studentów i osób będących w kryzysie bezdomności, pracowała także przy projektach w szpitalach; angażując we wspólne muzykowanie osoby cierpiące na demencję i zaburzenia odżywiania. Po raz pierwszy czuła, że to, co robi - ma sens. Wtedy właśnie odkryła sprawczą siłę sztuki, jej moc jednoczenia ludzi, a także zrozumiała, jak niezwykłe jest to narzędzie do wprowadzania zmian społecznych.

Więcej informacji o rezydencjach animacyjnych: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/mpek-rezydencje.html
 

Dołącz do programu!