Beata Żurawska
Beata Żurawska


Beata Żurawska
z wykształcenia jest kulturoznawczynią. Po studiach we Wrocławiu przyjechała do Wołomina i tutaj odkryła lokalność, najpierw jako dziennikarka lokalnej gazety, następnie jako współpracowniczka fundacji i stowarzyszeń, a obecnie jako animatorka kultury i menadżerka projektów w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie im. Heleny i Stefana Nasfeterów.


Można więc powiedzieć, że zna wołomiński świat z różnych perspektyw, a przy tym patrzy na niego z zewnątrz, ponieważ czuje się bardzo związana ze swoim ukochanym Dolnym Śląskiem, gdzie spędziła dzieciństwo i lata studenckie. I to jest właśnie dla niej największa wartość w społecznych działaniach twórczych – inspiracja dobrymi praktykami bliższych i dalszych sąsiadów.
 
Fascynuje ją historia lokalna i kreatywna interpretacja dziedzictwa kulturowego. Dużą radością była dla niej praca nad projektem „Kadry niepodległości. Nasfeterowie”, który polegał na popularyzacji wiedzy o patronach biblioteki wśród mieszkańców Wołomina. Zorganizowała wystawę i grę miejską. Idąc tropem nieodkrytych historii, w tym roku zajmuje się kolejną postacią z rodu Nasfeterów – związanym w dzieciństwie z Wołominem reżyserem Januszem Nasfeterem. Odpowiada za produkcję filmu dokumentalnego o tym artyście. Stara się też popularyzować dobre polskie kino wśród mieszkańców, zapraszając ich na pokazy filmowe.

Pracując na co dzień w bibliotece, żyje oczywiście literaturą. Jeszcze przed pandemią organizowała spotkania ze współczesnym reportażem „Wieczory w bibliotece Nasfeterów. Literatura współczesna: lokalność i świat”. Ma nadzieję, że będą kontynuowane.
Prowadzi także rubrykę z recenzjami książek w lokalnej gazecie. Do jej współtworzenia zaprasza mieszkańców Wołomina.

Szczególnie interesują ją działania na pograniczu sztuk – najchętniej wprowadziłaby do biblioteki Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Uważa, że obcowanie ze sztuką współczesną to najlepsza lekcja otwartości, tolerancji i krytycznego myślenia. We współpracy artystów ze społecznością lokalną widzi duży potencjał, zwłaszcza w kontekście społecznych działań twórczych. Bardzo ważnym doświadczeniem był dla niej udział w realizowanym przez Muzeum Nałkowskich projekcie Anny Baumgart pt. „Stół Kobiet”, poświęconym mieszkankom Wołomina i ważnym dla nich kobietom. Chciałaby, żeby było więcej takich inicjatyw w małych miasteczkach.
Jest entuzjastką projektów partnerskich. Jej żywiołem są działania, w których instytucje współpracują ze sobą. Udało jej się przekonać Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny do współpracy przy produkcji przez bibliotekę filmu dokumentalnego pt. „Janusz Nasfeter. Piękny okrutny świat”.

Bardzo zależy jej na stworzeniu wokół biblioteki wspólnoty osób zainteresowanych ambitną literaturą. Dlatego cieszy się z akceptacji przez Mazowiecki Instytut Kultury jej propozycji włączenia biblioteki do projektu „Chrzęsne chrzęści literaturą”. W tym roku pracuje też z Fundacją „Museion Norwid” nad projektem „Ziemia Norwida wczoraj i dziś” – będzie to cykl spotkań na temat życia i twórczości poety oraz warsztaty artystyczne dla młodzieży „Norwid: Reaktywacja”: tworzenie plakatów ideowych, animacja poklatkowa oraz czytanie performatywne.

Ostatnio zajmuje się „przeniesieniem biblioteki do lasu”. Marzy o pełnej książek filii leśnej, w dodatku ta misja idealnie łączy się z historią patronów biblioteki, którzy byli właścicielami posiadłości ziemskiej w okolicach obecnego rezerwatu przyrody Grabicz w Wołominie. Już wkrótce zaprosi mieszkańców na spacer ornitologiczny ze Stanisławem Łubieńskim, a wcześniej otworzy razem z zaprzyjaźnioną biblioteką w Łochowie wystawę fotograficzną o ptakach – efekt wspólnego konkursu. To też jeszcze jeden z jej ulubionych wymiarów pracy animatorki – łączenie osób o podobnych zainteresowaniach w twórczych aktywnościach.
 
 

Dołącz do programu!