Malwina Łyszkowska
Malwina Łyszkowska

 


Malwina Łyszkowska pisze o sobie tak: „Jestem rodowitą karniewianką i w Karniewie też pracuję. Jest to miejscowość niezwykle bliska mojemu sercu”.


Jak rozpoczęła swoją przygodę ze społecznymi działaniami twórczymi?
Przygodę z animacją kultury rozpoczęła cztery lata temu, podczas stażu w Gminnym Ośrodek Kultury w Karniewie, gdzie pracuje do dziś.

Jakie działania realizuje?
Z wykształcenia jest pedagogiem. Uwielbia pracę z dziećmi, dlatego też swoje działania animacyjne rozpoczęła od utworzenia dziecięcej grupy teatralnej. Grupa wystawiła cztery spektakle: „Kopciuszek”, „Moc Prezentów”, „Smerfolandia”, „Dziewczynka z zapałkami” dla społeczności lokalnej i dzieciaków z miejscowego Przedszkola i Szkoły Podstawowej. Wszystkie spektakle były w reżyserii Malwiny, która w jednym z nich wcieliła się również w rolę aktorki.

Po drodze pojawiały się jeszcze inne działania m. in.: Koncert z okazji Dnia Matki – który Malwina zaplanowała i zrealizowała we współpracy z innym animatorem, a następnie wraz z młodzieżą wzięła czynny udział.

W GOK-u zapoczątkowana została również nowa tradycja „Karniewskiego Kolędowania”, które odbywa się już od czterech lat. Na wspólnej scenie prezentuje się uzdolniona młodzież z gminy, Regionalny Zespół Ludowy „Karniewiacy” działający przy GOK oraz animatorzy i animatorki. Co roku organizujowane są też warsztaty świąteczne dla dzieci – m.in. tradycyjne zdobienie pierników.

Malwina prowadzi też zajęcia animacyjne dla dzieci z elementami kodowania, podczas których za pomocą zabawy uczą się podstaw programowania, tańczą, śpiewają, wykonują kreatywne prace plastyczne.

Od października 2018 r. nasza Animatorka Tygodnia jest opiekunem Karniewskiego Uniwersytetu III Wieku. Aktualnie koordynuje swój autorski projekt „Aktywni seniorzy z Gminy Karniewo”, na który pozyskała dofinansowanie z Fundacji BGK. W 2019 r. koordynowała również inny autorski projekt: „Integracja i aktywizacja społeczna osób starszych z gminy Karniewo” również dofinansowany przez Fundację BGK . Dofinansowanie na realizację projektów pozyskiwała także z Polsko-Amerykańskiej Fundacji z Programu Równać Szanse oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Animacja społeczna jest dla niej nieustannym wyzwaniem, a tym samym rozwojem, poszukiwaniem nowych inspiracji, a przede wszystkim twórczym działaniem ukierunkowanym na aktywizację społeczności lokalnej, pozyskiwanie wiedzy o kulturalnych potrzebach mieszkańców gminy. To także zachęcenie do świadomego i czynnego uczestnictwa w kulturze, a także przygotowywanie oferty kulturalnej odpowiadającej preferencjom zarówno najmłodszych, jak i najstarszych mieszkańców.

 

Dołącz do programu!