Agnieszka i Paweł Zielewicz
Agnieszka i Paweł Zielewicz


 

„Przyroda i muzyka wypełnia naszą przestrzeń. Podbijamy taneczny rytm grając na dawnych instrumentach takich jak: basetla, bębenek obręczowy i baraban".

 

Jakie działania realizują?
W pełnym kapelowym składzie Kapeli Miód na Serce tworzą i realizują inicjatywy służące popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej, zachowania wielowiekowej tradycji i folkloru Kurpi. Organizują spotkania z muzykantami i śpiewakami, koncerty, warsztaty muzyczno-śpiewacze i potańcówki.

Ich serca skradła nie tylko muzyka. Od wielu lat prowadzą na Kurpiach własną pasiekę. Są otwarci na ludzi i nowe inicjatywy. W swojej wiejskiej chacie organizują pograjki, spotkania miłośników kurpiowskiej muzyki i tradycji oraz warsztaty artystyczne, ekologiczne i pszczelarskie.

Agnieszka jest autorką wystaw fotograficznych, tworzy projekty mające na celu promocję regionu. W fotograficznych kadrach uwiecznia także elementy folkloru, instrumenty, taniec tradycyjny i kurpiowskie kapliczki. Tematykę Puszczy Zielonej prezentowała podczas trzech autorskich wystaw: „Przestrzeń Nienaruszona”, „Szept”, „Uroczysko” prezentowanych w Polsce i za granicą.

Czym są dla nich społeczne działania twórcze?
Animacja kultury to dla nich możliwość współtworzenia wydarzeń, dzielenia się z innymi swoimi pasjami, zarażania świata pozytywną energią płynąca z muzyki. To społeczna aktywizacja osób wszystkich pokoleń, pokazanie, że można wspólnie poza granicami wieku, czy mody.

„Mamy ogromne szczęście spotykać na swojej drodze tak wielu wspaniałych ludzi, z którymi mamy przyjemność współpracować. Staramy się robić to jak najlepiej, prosto z serca, z dużą ilością miodowej energii.”

 

 
 
 
 

 

Dołącz do programu!