Małgorzata Dąbrowska
Małgorzata Dąbrowska

 


Małgorzata Dąbrowska ujęła członków Kapituły Konkursu ALTERGRANT rozmachem inicjatyw prowadzonych w małej wsi Bończa w gminie Warka i odpowiedzialnym społecznie prowadzeniem działalności odpłatnej Stowarzyszenia Made in Bończa. Nagrodzona została w kategorii: łączenie działalności gospodarczej z działalnością kulturalną na rzecz lokalnej społeczności. 


Jakie działania realizuje? 
Najpoważniejszym i na stałe realizowanym projektem jest świetlica wiejska, która pełni rolę wiejskiego domu kultury. Jak mówi: „Tu swój początek mają dzikie pomysły i tu uwalniamy drzemiącą w ludziach energię”.
Bazując na sadowniczych tradycjach regionu Stowarzyszenie Made in Bończa prowadzi Szkółkę Owocową, która jest miejscem nie tylko edukacji dla odwiedzających ją dzieci, ale też szansą na aktywizację społeczności wiejskiej oraz społeczną kooperatywę przetwórców owoców, stymulującą lokalną przedsiębiorczość i emancypacje kobiet.

Społeczne działanie twórcze to dla Małgorzaty Dąbrowskiej nieustanne poszukiwanie pretekstów do wspólnej aktywności. Działania artystyczne nie są celem, to tylko narzędzia służące modelowaniu, budzeniu samoświadomości, poczucia wspólnotowości, odpowiedzialności i sprawczości jednocześnie: „Wierzę w potęgę samoorganizacji i pracy na rzecz dobra wspólnego”.

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi rozpoczęła się od zabawy w teatr rodziców, który pokazał jej, że współpraca daje ludziom radość i satysfakcję. I nieważne czy jest to spektakl, wyplatanie makatki czy wieńce dożynkowe: „w działaniu nie chodzi o efekt materialny, ale o wrażenia i emocje. To one pchają ludzi ku sobie, motywują do podejmowania inicjatywy i zaangażowania. Efekty naszej pracy dają nam przekonanie o sprawczości budują naszą tożsamość i wartość”.

 

Dołącz do programu!