Milena Niewęgłowska
Milena Niewęgłowska

 


Milena Niewęgłowska na co dzień jest właścicielką i dyrektorką metodyczną Szkoły języka angielskiego START w Ostrowi Mazowieckiej. Jednak jej działalność wykracza poza standardowe prowadzenie szkoły językowej.


Jakie działania realizuje?
Stworzenie miejsca gdzie doceniane są talenty i każdy traktowany jest indywidualnie, z dużym szacunkiem, od zawsze było jej marzeniem. Po przeprowadzce w okolice rodzinnego miasta postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i ciężką pracą, zaangażowaniem oraz wrodzonym uporem stworzyła miejsce, gdzie uczniowie nie tylko rozwijają swoje umiejętności językowe, otwierają się na kulturę, ale również tworzą wyjątkową i otwartą społeczność.

Podczas organizowanych przez Szkołę wydarzeń, kultura krajów anglojęzycznych przybliżana jest nie tylko kursantom, ale również społeczności lokalnej.
START angażuje się również w inicjatywy zewnętrzne.

Czym są dla niej społeczne działania twórcze?

Społeczne działania twórcze to według Mileny Niewęgłowskiej umiejętność wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności oraz przekucie ich w wartościowe inicjatywy promujące wśród lokalnej społeczności kulturę, naukę, rozwój.

Codzienna praca sprawia jej olbrzymią radość, a kontakt i pozytywny odbiór jej pracy motywuje ją i jest motorem napędowym do działania.

 

Dołącz do programu!