Małgorzata Sobiesiak
Małgorzata Sobiesiak

 

Małgorzata Sobiesiak jest dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. Jak sama pisze, jej najważniejszym zawodowym projektem jest zbudowanie współpracującego, kreatywnego i dobrze rozumiejącego się zespołu: „Razem mamy siłę, motywację i umiejętności do realizacji różnorodnych projektów: od inwestycyjnych (zbudowanie nowej siedziby Biblioteki) po projekty edukacyjne i kulturalne, w których co roku bierze udział kilka tysięcy przasnyszan. Taki zespół ma też umiejętność działania i reakcji na zmieniającą się rzeczywistość, co pokazały ostatnie tygodnie: pracując zdalnie, stworzyliśmy ciekawą ofertę wydarzeń przenosząc je do wirtualnego świata".

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Przez 26 lat była nauczycielką i bibliotekarką w Zespole Szkół Powiatowych w Przasnyszu, w którym realizowała projekty edukacyjne i społeczne. Była także instruktorką i wolontariuszką Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, gdzie od 1997 r. pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.

Społeczne działania twórcze rozumie jako kreowanie wspólnoty, platformę do budowania dialogu, wymianę dzielenie się talentami, zasobami tkwiącymi zarówno w jednostkach, jak i w społeczności lokalnej.

Nagrody i wyróżnienia
Jest absolwentką Szkoła Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz laureatką nagrody Mazowiecki Bibliotekarz Roku 2016.
W 2019 roku została wyróżniona w organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury. Wyróżnienie otrzymała za: sieciowanie i budowanie relacji między instytucjami, integrowanie społeczności lokalnej wokół kultury, zainicjowanie opracowania wspólnej oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury, skuteczne zabieganie o środki zewnętrzne przyczyniające się zmianie wizerunkowej biblioteki oraz stworzenie Bibliotecznej Rady Społecznej.

 

Dołącz do programu!