Małgorzata Karkosz
Małgorzata Karkosz
 
 
 
Małgorzata Karkosz pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą. Animacja kultury to dla niej rodzaj innego uczenia – nie zdobywania wiedzy, a kształtowania postaw, wspierania pewnych wartości.
 
Jakie działania realizuje?
Obecnie realizuje projekt „Pod prąd - warsztaty dla młodych twórców znad rzeki Jabłonicy” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rusinowie. Wspólnie założyli ogród, uczestnicy uczą się ceramiki, próbują malarstwa, czy fotografii. We współpracy z Anią Siekierską Udało im się również stworzyć klip o ratowaniu żab.

Na co dzień Małgorzata pracuje w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, którego sekrety poznaliśmy dzięki grze terenowej, warsztatom i oprowadzaniu, które zorganizowała wraz z Weroniką Elertowską podczas pierwszego objazdu studyjnego „Z wizytą u siebie” po subregionie radomskim.
 
Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Przygoda Małgorzaty z animacją kultury zaczęła się od fascynacji Josephem Beuysem – jego myślą o sztuce i pedagogice oraz Aleksandrem Neillem – twórcą idei wolnej szkoły Summerhill. Animacja kultury to dla niej taki rodzaj innego uczenia – nie zdobywania wiedzy, a kształtowania postaw, wspierania pewnych wartości. Inspiruje ją terapeutyczna funkcja dialogu, spotkania, ekspresji twórczej i wspólnego działania. Istotne jest to, aby sztuka nie była celem samym w sobie, ale żeby stawała się medium w relacjach człowieka z przyrodą lub też zaczynem autorefleksji.
 
 

 

Dołącz do programu!