Agnieszka Kryspin-Gałązka
Agnieszka Kryspin-Gałązka

 

Przed Wami Agnieszka Kryspin-Gałązka, której dom i działka stały się przestrzenią wspólną, miejscem integracji i aktywizacji lokalnej społeczności.

Jakie działania realizuje?
Agnieszka pragnie, aby realizowane przez Sołectwo Rząśnik Majdan i Stowarzyszenie Zakręceni wydarzenia kulturalno-rozrywkowe jednoczyły i aktywizowały lokalną społeczność. Są to m.in.: pikniki rodzinne związane z różnymi świętami oraz ważnymi wydarzeniami, piknik integracyjny „Połączyć pokolenia”, festyn „Godziny dla rodziny”, czy Lokalny Dzień Ochrony Środowiska.
W ramach inicjatywy lokalnej, jako sołtysce, udało jej się pozyskać środki z Urzędu Gminy Wąsewo i zrealizować wspólnie z mieszkańcami wsi: remont lokalnych kapliczek, akcję sprzątania wsi, budowę wiaty — miejsca spotkań i wypoczynku, montaż tablic dydaktyczno-informacyjnych pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wycieczki do Muzeum Kresów i ziemi ostrowskiej, Muzeum Kurpiowskiego w Wachu, Zagrody Kurpiowskiej w Kadzidle, Mauzoleum bitwy pod Ostrołęką oraz pracowni literackiej Darii Galant.

Ważnymi tematem dla Agnieszki jest odpowiedzialność człowieka za stan środowiska, w którym przebywa, a także za ochronę i poszanowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego. Realizuje przedsięwzięcia związane z szeroko pojętą ochroną przyrody, która stwarza podstawy do kształtowania świadomości i proekologicznych postaw wśród lokalnego społeczeństwa. Do tej pory były to: rajd rowerowy, spotkania na temat edukacji leśnej, piesza wycieczka, konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej, oraz zabawy i gry przyrodnicze.

Jak zaczęła się jej przygoda ze społecznymi działaniami twórczymi?
Zaczęła się wraz ze zorganizowaniem pikniku integracyjnego mieszkańców wsi Rząśnik Majdan, który odbył się 23 maja 2015 roku. Jak mówi: „Ta niezwykle ciepła impreza przyciągnęła całe rodziny. To był cudowny dzień spędzony w gronie najbliższych — rodziny i znajomych. Cały piknik przebiegał w rodzinnej i przyjacielskiej atmosferze. Mimo iż pogoda była w kratkę, to dopisała duża liczba uczestników, co świadczyło o tym, że mieszkańcy naszej miejscowości bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego czasu i integracji. I tak to się zaczęło i trwa po dziś dzień”.Dołącz do programu!