vimeo facebook
trening antystresowy
13 // 11 // 2018
trening antystresowy
Trening antystresowy, czyli jak budować Siłę Wewnętrzną i Odporność. Warsztat 7,5-godzinny, 13 listopada 2018 w Centrum Homo Creatore w Warszawie Aninie.
Zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury na jednodniowy trening antystresowy, który wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami

Zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury na całodzienny (8 h) trening antystresowy.

kiedy: 13 listopada 2018, godz. 9.00- 16.30

gdzie: Centrum Doradztwa i Szkoleń Homo Creatore, ul. Sejmikowa 4, Warszawa Anin

zapisy: k.lindner@mik.waw.pl

udział BEZPŁATNY, zapewniamy przerwy kawowe oraz ciepły posiłek w przerwie zajęć.

Trening antystresowy to praktyczny warsztat, który wyposaży uczestników w użyteczne narzędzia pozwalające na radzenie sobie z codziennym stresem, presją oraz emocjami. Szkolenie przybliża aktualną wiedzę na temat stresu i metod budowania długotrwałej odporności psychicznej. Uczestnicy nauczą się, jak radzić sobie ze stresem, błyskawicznie redukować poziom napięcia i wzmacniać samokontrolę. Poznają sposoby na zachowanie równowagi emocjonalnej, zasady zarządzania energią i dbania o dobrostan od strony fizycznej, emocjonalnej i umysłowej. Warsztat uczy zmiany podejścia do wyzwań, presji oraz trudnych sytuacji, tak aby działały na naszą korzyść i budowały zasoby oraz odporność psychiczną.
Szkolenie ma postać interaktywną, angażującą wszystkich uczestników.
Korzyści dla uczestników:
• Zwiększą samoświadomość, nauczą się rozpoznawać objawy stresu i zauważać jego źródła
• Dowiedzą się, w jaki sposób działają automatyczne – nawykowe i często destrukcyjne na dłuższą metę - strategie radzenia sobie ze stresem i zaopatrzą się w skuteczne sposoby ich zmiany
• Poznają techniki pozwalające szybko redukować codzienny stres i napięcie
• Nauczą się wykorzystywać siłę wpływu sposobu myślenia do redukowania negatywnego wpływu stresu
• Otrzymają zestaw kluczowych aktywności, które powtarzane regularnie, zapewniają wysoką odporność na stres
• Poznają zasady zarządzania energią i dbania o siebie

 

Ramowy program szkolenia:
1. Natura stresu i budowanie odporności na stres
• Czym jest stres i z czego się składa reakcja stresowa – psychofizjologia stresu
• Objawy, źródła i skutki stresu
• Identyfikacja głównych osobistych czynników wywołujących stres i wzorca reagowania na trudne sytuacje
• Energia stresu – wykorzystanie reakcji stresowej w działaniu
• Model Odporności Psychicznej – elementy wpływające na poziom Odporności Psychicznej (Kontrola, Zaangażowanie, Wyzwanie, Pewność Siebie) i metody budowania długotrwałej Odporności na Stres
2. Trening antystresowy w działaniu – metody błyskawicznego obniżania napięcia i redukowania poziomu stresu
• Stres a samokontrola – mózg „racjonalny” i mózg „emocjonalny”
• Trening uważności – budowanie kontaktu z emocjami i ciałem
• Techniki oddechowe: oddychanie przeponą, oddech „na ochłodę”
• Wizualizacja metodą zwiększania pewności siebie
• Trening autogenny Schultza
• Ćwiczenia rozładowujące napięcie fizyczne i psychiczne
• Kontrolowana dystrakcja i ćwiczenia koncentracji – jak przekierować i utrzymać uwagę
3. Nawyki poznawcze – jak zmienić myślenie i zbudować długotrwałą odporność psychiczną
• Emocje, myśli i ciało – wymiary pracy ze stresem
• Nie można czuć się lepiej bez myślenia lepiej – zarządzanie stresem przez pracę z myślami
• ABCD emocji i pętla nawyku – jak zmienić nawyki reakcji stresowej
• Jak myśleć realistycznie – technika konstruktywnego wpływania na wewnętrzne monologi (katastrofizowanie, czarnowidztwo, imperatywy powinnościowe) w oparciu o Racjonalną Terapię Zachowania
4. Zarządzanie energią i metody dbania o dobrostan i well- being
• Źródła energii: jak regenerować siły i odzyskiwać energię życiową
• Kwadrat Zarządzania Energią - metody budowania wewnętrznego oparcia i wewnętrznych zasobów
• Trening Budowania Pozytywnych Emocji i poczucia szczęścia: Trening Doceniania, Analiza Kręgu Wsparcia
• Mój osobisty plan działania – plan wdrożenia metod po szkoleniu: Co zacznę robić? Co przestanę robić? Jaki będzie pierwszy krok?

Szkolenie realizowane jest w formie warsztatowej, dzięki czemu uczestnicy biorą
aktywny udział w zajęciach i ćwiczą trenowane umiejętności.
Poszczególne zagadnienia wprowadzane są przy pomocy interaktywnych dyskusji
inspirowanych pytaniami trenera, skłaniającymi do przemyśleń. Chodzi o to, by
uczestnicy bazowali w jak największym stopniu na swojej wiedzy. Na szkoleniu
uczestnicy poznają autorskie techniki i opracowane przez trenera narzędzia
wezmą też aktywny udział w ćwiczeniach i dyskusji na temat rzeczywistych
i zaaranżowanych sytuacji podobnych do tych, które występują w ich życiu
zawodowym.

Działania facylitacyjne utrwalające efekty projektu
► Indywidualne 30 – dniowe konsultacje, czyli e-mentoring z trenerem dla
uczestników projektu
Po zakończeniu każdych zajęć jest realizowany e-mentoring, w ramach którego za pomocą e-mailowej konsultacji z trenerem każdy
uczestnika uzyskuje odpowiedzi na swoje pytania związane z wdrażaniem do praktyki wiedzy i umiejętności z treningu. E-mentoring
jest realizowany w trakcie i jeszcze przez 30 dni po zakończeniu projektu.
► Zadania wdrożeniowe i poszkoleniowe
Po zakończonych warsztatach szkoleniowych uczestnicy otrzymają do wykonania zadania wdrożeniowe adekwatne
do indywidualnych umiejętności. Będzie to następny krok w rozwoju uczestników, który pomoże w lepszym zrozumieniu materiału
i ugruntowaniu świeżo nabytych postaw oraz umiejętności. Wykonanie zadania mobilizuje do pracy nad konkretnymi
działaniami.

trenerka – Małgorzata Henke
Certyfikowany trener biznesu, akredytowany coach i menedżer z dużym doświadczeniem w biznesie
i wiedzą popartą dyplomem MBA Oxford Brookes University.
Wieloletni praktyk Racjonalnej Terapii Zachowania. Programy rozwojowe i szkolenia opiera na
interdyscyplinarnym podejściu, sprawdzonych metodach oraz autorskich narzędziach.
Pasjonuje się badaniem i rozwijaniem Mental Toughness – Siły i Odporności Psychicznej, licencjonowany
konsultant metody Mental Toughness (MTQ48) – zweryfikowanego naukowo narzędzia badającego siłę
i odporność psychiczną (odporność na stres i presję, zaangażowanie, pewność siebie oraz reakcje na wyzwania
i zmianę). Zajmowała stanowiska członka zarządu i dyrektora w firmach z udziałem zagranicznym z branży
wydawniczej. Odpowiedzialna za zarządzanie zespołem i rozwój kompetencji pracowników, współudział
w tworzeniu strategii oraz negocjacje i relacje z klientami.
Absolwentka szkoły coachingu Centre for Coaching w Londynie, ze specjalizacją w coachingu osiągnięć oraz coachingu stresu i emocji.
Zajmując się Racjonalną Terapią Zachowania wykorzystuje jej narzędzia w pracy trenera i coacha w obszarze zarządzania stresem, inteligencji
emocjonalnej oraz podnoszenia efektywności i zaangażowania. Prowadzi coaching oraz szkolenia dla biznesu i organizacji pozarządowych.
Zachęcam do zapoznania się z artykułem dotyczącym odporności psychicznej autorstwa trenerki: Odporność Psychiczna – MTQ48.