vimeo facebook
Warsztaty w społeczności lokalnej
Warsztaty w społeczności lokalnej
Spotkania przeznaczone dla edukatorów, nauczycieli, przedstawicieli instytucji oraz urzędników zainteresowanych wspieraniem edukacji kulturowej w swoich miejscowościach.

Spotkania odbędą się we wszystkich miejscowościach, w których będą realizowane projekty, które otrzymały dofinansowanie w konkursie Kulturalnych Edukatorów w tym roku. 
Wszystkie wydarzenia będa miały charakter otwarty. 

 

Kontakt: 

Agata Roman 
tel. 22 586 42 07 
a.roman@mik.waw.pl