vimeo facebook
Finansowanie projektów edukacyjnych i animacyjnych z mało znanych źródeł
24 // 06 // 2017
Finansowanie projektów edukacyjnych i animacyjnych z mało znanych źródeł
24 czerwca / godz. 10-18 // Corelacje /// ul. Nowy Świat 22
Prowadzenie: Karol Wittels

Cel warsztatu: A) Zapoznanie uczestników z teoretyczną wiedzą dotyczącą mało znanych źródeł finansowania działań edukacyjnych i animacyjnych 

B) Przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej – także poprzez działania warsztatowe – umożliwiającej samodzielne aplikowanie i pozyskiwanie środków finansowych na działania edukacyjne i animacyjne

Opis warsztatu: 1) Zapoznanie uczestników seminarium z szerokim spectrum źródeł na działania edukacyjne i animacyjne w tym: polskich, zagranicznych, prywatnych i publicznych oraz środkami pozainstytucjalnymi (w szczególności z poza typowych grantów w obszarze kultury i edukacji);  2) Zapoznanie uczestników z zasadami współpracy z grantodawcami, specyfiką kontaktów bezpośrednich, budowaniem pozytywnego wizerunku, 3) Zdobycie przez uczestników doświadczenia w tworzeniu własnych projektów dostosowanych do wymogów grantodawców; 4) Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia budżetów, harmonogramów i wypełniania formularzy wniosków; 5) Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa

Formularz rejestracyjny: FORMULARZ >>