vimeo facebook
WARSZTATY FAKULTATYWNE
Wraz z początkiem kwietnia rozpoczynamy realizację bloku warsztatów fakultatywnych, które będą realizowane do końca sierpnia 2017 roku. NABÓR na warsztaty jest OTWARTY, jednak uczestnicy projektu Kulturalni Edukatorzy z 2016 i 2017 mają pierwszeństwo. Można wziąć udział w dowolnej ilości proponowanych warsztatów. Organizatorzy zapewniają uczestnikom przerwy kawowe i - w przypadku warsztatów całodniowych - lunch. O przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w warsztatach jest BEZPŁATNY.

 

 

Kalendarium warsztatów fakultatywnych w roku 2017:

1 kwietnia  / sobota // godz. 10-18 /// Warsztat 1: Kreatywne narzędzia badań jakościowych i ilościowych

Warsztat odwołany!

5 kwietnia / sobota // godz. 15-19 /// Warsztat 2: Proces planowania projektu w pigułce (zaczynając od odbiorcy, a na sformułowaniu skutecznego komunikatu dotarcia do niego kończąc)

Wyczerpana liczba miejsc! 

12 maja / piątek // godz. 16.30-20.00 /// Warsztat 3: Czytanie podstawy programowej w kontekście edukacji kulturowej 

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/vpbCGviPZiIeWrYe2 

20 maja / sobota // godz. 10-18 /// Warsztat 4: Rozwiązywanie sporów i podejmowanie decyzji

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/YypJbJAwGMz6D4AO2

27 maja / sobota // godz. 10-18 /// Warsztat 5: Kompetencje cyfrowe, nowe technologie

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/4L1kIYV4n639ox362

2 czerwca / piątek // godz. 17 - 20.30  /// Warsztat 6: Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/VcOyf3CcFcI66Rqc2

3 czerwca / sobota // godz. 10-18 /// Warsztat 7: Projektowanie działań edukacyjno-kulturalnych

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/YWFQa7bMZeLjpB6q1

24 czerwca / sobota // godz. 10-18 /// Warsztat 8: Finansowanie projektów edukacyjnych i animacyjnych z mało znanych źródeł

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/L7FN2u0flRIiNjHl1

1 lipcasobota // godz. 10-18 /// Warsztat 9: Teatr dokumentalny jako forma budowania społeczności 

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/zQ3eL2srDgVZ9ml83

8 lipca / sobota // godz. 10 - 18 /// Warsztat 10: Animacja poklatkowa: inny sposób opowiadania historii

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/kq8eJ6S9JUUKe3t23

15 lipca / sobota // godz. 10-18 /// Warsztat 11: Mapa miasta - mapa wyobraźni. Warsztaty z kolażu

Formularz zapisów: https://goo.gl/forms/I6kx69IdIHWIqzli2

26 sierpnia / sobota // godz. 10-18 // Warsztat 12: Burmistrzu, daj kasę!

Formularz zapisów:  https://goo.gl/forms/XmVFTSaW9l0Pictc2

W planach:

Brak terminu /w dniu roboczym ///  godz. 17 - 20.30  /// Warsztat 13: Warsztat kreatywności 

Formularz zapisów: rejestracja nie jest jeszcze aktywna 


Szczegółowe opisy propozycji warsztatowych: 

 

Warsztat 1: Kreatywne narzędzia badań jakościowych i ilościowych  

1 kwietnia 2017 / godz. 10-18 // Mazowiecki Instytut Kultury /// ul. Elektoralna 12

Prowadzenie: Kolektyw Badawczy [Magdalena Ochał, Michał Kocikowski] 

 • Cel warsztatu: Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z różnorodnymi metodami zbierania danych w badaniach jakościowych i ilościowych oraz zaprojektowanie z uczestnikami metod "skrojonych na miarę" ich indywidualnych potrzeb badawczych.
 • Opis warsztatu: W trakcie warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób można kreatywnie rozwijać i przekształcać podstawowe techniki badawcze takie jak ankiety i wywiady. W ramach zespołowej pracy uczestnicy przygotują własne narzędzia badawcze (które będą mogli wykorzystać w diagnozach prowadzonych na potrzeby projektu Kulturalni Edukatorzy), przygotują i przetestują ich prototypy. W ostatniej części warsztatu omówione zostaną proste sposoby analizy danych jakościowych i ilościowych.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa

Warsztat 2: Proces planowania projektu w pigułce (zaczynając od odbiorcy, a na sformułowaniu skutecznego komunikatu dotarcia do niego kończąc)

5 kwietnia 2017 / godz. 15-19 // Corelacje /// ul. Nowy Świat 22 

Prowadzenie: Fundacja Impact [Agata Etmanowicz]

 • Hasła kluczowe opisujące warsztat: #dla_kogo #segmentacja_publiczności #skuteczna_komunikacja #narzędzia_komunikacji #do_kogo #jakim_językiem #jakimi_narzędziami
 • Co przećwiczymy? najpierw dla kogo czy najpierw co? / analiza odbiorców / określanie potrzeb odbiorców / planowanie działań / komunikacja, czyli jak dotrzeć z przekazem
 • Jak? Praktycznie i dynamicznie! Korzystając zarówno z wiedzy, jak i wyobraźni.
 • Moduł warsztatu: 2 x 1,5 h pracy warsztatowej + przerwa kawowa 

 


 Warsztat 3: Czytanie podstawy programowej w kontekście edukacji kulturowej, czyli o harmonii programu Bardzo Młoda Kultura i podstawy programowej dla przedszkoli i szkół – warsztaty w odkodowaniu kluczowych wymagań opisanych w podstawie programowej, w tym elementów spójnych z założeniami edukacji kulturowej.

12 maja / godz. 16.30-20.00 // Mazowiecki Instytut Kultury /// ul. Elektoralna 12

Prowadzenie: Grażyna Wolińska

 • Cel warsztatu: Budowanie przestrzeni sprzyjającej sprawnej komunikacji podmiotów kultury i edukacji na rzecz skutecznego oddziaływania w środowisku lokalnym. Zapoznanie uczestników z wiedzą teoretyczną (baza) nt. podstawy programowej dla przedszkoli i szkół – zorientowanie na poznanie specyfiki pracy środowiska edukacyjnego (struktura, terminologia); nawiązanie do głównych założeń programowych. Przybliżenie uczestnikom wiedzy praktycznej poprzez działania warsztatowe umożliwiające aktywność w zakresie odkodowania języka podstawy programowej i pierwiastków edukacji kulturowej.
 • Opis warsztatu: Podczas prezentacji krótko o: przepisach prawnych regulujących założenia podstawy programowej i jej realizację – obowiązujące akty ustawodawcze i wykonawcze; specyfice języka zapisów podstawy programowej, czyli słowa klucze, m. in.: cele realizacji podstawy programowej, wymagania (ogólne – cele kształcenia i szczegółowe – treści nauczania), warunki i sposób jej realizacji, wiedza, umiejętności i kompetencje, zachowania i postawy; wspólnej płaszczyźnie oddziaływania środowisk kultury i oświaty - odniesienie do edukacji kulturowej, jako świadomej potrzeby jednostki do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze - słowa klucze, m. in. wyzwania (zmiana, relacyjność, gęstość), kompetencje i umiejętności, definicja edukacji kulturowej (za prof. M. Krajewskim).
 • W części warsztatowej: przybliżenie uczestnikom sposobu odkodowania zapisów (wybrane fragmenty) podstawy programowej w odniesieniu do edukacji kulturowej, jako przykład jednolitego oddziaływania obu środowisk; ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem symboliki obrazu (obraz, jako źródło informacji) w zestawieniu z fragmentami zapisów podstawy programowej, w kontekście edukacji kulturowej – w parach będziemy interpretowali zapisy szukając pierwiastka edukacji kulturowej; praktyczne ćwiczenia w grupach w odkodowaniu treści podstawy programowej w odniesieniu do edukacji kulturowej na podstawie różnych wymagań programowych i nauczanych przedmiotów (nie tylko z grupy humanistycznych). Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy warsztatu – przedstawiciele sektora kultury, organizacji pozarządowych, urzędnicy j.s.t., ale i nauczyciele, będą mieli możliwość rozeznania w zagadnieniach dotyczących systemu edukacji, w tym specyfiki funkcjonowania szkół, przedszkoli w ramach realizacji podstawy programowej. Znajomość tej problematyki zapewne ułatwi budowanie „międzysektorowych połączeń” i wspólnego języka dialogu oraz podejmowanie strategicznych realizacji na rzecz kształcenia kompetencji przydatnych w uczestniczeniu „w kulturze, a przez to w życiu społecznym”.
 • Moduł warsztatu: Warsztat półdniowy: 2 x 1,5h = 3 h pracy warsztatowej + przerwa kawowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/vpbCGviPZiIeWrYe2

 


 

Warsztat 4: Rozwiązywanie sporów i podejmowanie decyzji

20 maja / godz. 10-18 // Corelacje /// ul. Nowy Świat 22

Prowadzenie: Malina Baranowska-Janusz 

 • Cel warsztatu: Celem warsztatu jest zdobycie umiejętności: rozpoznawania prawdziwego źródła spór lub konfliktu w grupie; skutecznego likwidowania napięcia związanego z konfliktem lub trudnością w podjęciu wspólnej decyzji w grupie; poznania metod pracy z grupą, które umożliwią wysłuchania każdego głosu oraz wzięcia go pod uwagę w procesie podejmowania decyzji; 
 • Opis warsztatu: Warsztat prowadzony jest metodą CoResolve wywodzącą się z Deep Democracy zwanej także metodą Lewis. Jest to metoda dla grup lub osób indywidualnych opierająca się na pracy zawartej w 4 krokach. Metoda jest „demokratyczna”, ponieważ kładzie nacisk na to, że każdy głos w grupie jest ważny. Dzięki niej decyzja wypracowana w grupie jest lepsza i pełniejsza, ponieważ zarówno głosy mniejszości jak i większości są brane pod uwagę. Jej "głębia" i unikalność bierze się z tego, że pozwala zidentyfikować prawdziwe źródło konfliktu, wychodząc poza powierzchowne emocje, dzięki czemu rozmowa staje się szczera i przynosi prawdziwą zmianę.  Po warsztacie osoby uczestniczące będą mogły pracować tą metodą samodzielnie. 
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa.
 • Formularz rejestracyjnyhttps://goo.gl/forms/YypJbJAwGMz6D4AO2

 


 

Warsztat 5: Kompetencje cyfrowe, nowe technologie

27 maja / godz. 10-18 // Corelacje /// ul. Nowy Świat 22 

Prowadzenie: Sebastian Bednarek 

 • Cel warsztatu: Zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu produkcji wideo.
 • Opis warsztatu: Warsztat w praktyczny i kreatywny sposób zapoznają uczestników z wykorzystaniem laptopa i urządzeń mobilnych w obszarze produkcji i edycji wideo. Poznamy podstawowe programy do produkcji filmów, klipów, tutoriali i innych materiałów wideo. Zajmiemy się również łączenie obrazu z dźwiękiem i muzyką. Zajmiemy się zjawiskiem digital storytelling, czyli stworzymy amatorskie cyfrowe opowieści.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa.
 • Wymagania: 12 uczestników zarejestrowanych w pierwszej kolejności będzie mogło korzystać z gotowych stanowisk komputerowych, kolejnych uczestników na liście poprosimy o pracę na własnych laptopach. Wszystkich uczestników prosimy o zabranie ze sobą aparatu cyfrowego z funkcją nagrywania filmu oraz smartfona.

 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/4L1kIYV4n639ox362

 


 

Warsztat 6: Projektowanie graficzne materiałów promocyjnych

2 czerwca / godz. 17.00-20.30 // Corelacje /// ul. Nowy Świat 22 

Prowadzenie: Michał Kwasieborski [Cooperativa Studio]

 • Cel warsztatu: Nauka tworzenia prostych materiałów promocyjnych
 • Opis warsztatu: Warsztaty z podstaw projektowania materiałów promocyjnych. Na warsztatach uczestnicy zobaczą w jaki sposób konstruować przekaz marketingowy, jak dobierać media oraz zostaną przeszkoleni prostego darmowego narzędzie on-line. Dzięki temu będą mogli w prosty sposób przygotować proste grafiki potrzebne na potrzeby promocji wydarzeń, których są organizatorami.
  W programie: podstawowe informacje o formatach plików, formach graficznych. Dodatkowo poruszymy zagadnienia dotyczące grafiki takie jak kompozycja i typografia.
 • Moduł warsztatu: Warsztat półdniowy: 2 x 1,5h = 3 h pracy warsztatowej + przerwa kawowa
 • Wymagania: uczestnicy warsztatu pracują na własnych laptopach
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/VcOyf3CcFcI66Rqc2  

 Warsztat 7: Projektowanie działań edukacyjno-kulturalnych

3 czerwca / godz. 10-18 // Federacja Mazowia /// ul. Kredytowa 6/22

Prowadzenie: Cooperativa Studio [Agnieszka Sikorska, Michał Kwasieborski]

 • Cel warsztatu: Zaprezentowanie metody projektowej, która może wspierać planowanie działań edukacyjno-kulturowych.
 • Opis warsztatu: Podczas warsztatu przedstawimy i w praktyce przećwiczymy (na przykładach adekwatnych do codziennej pracy uczestników warsztatów) narzędzia projektowe, które wspierają tworzenie nowych koncepcji na działania edukacyjno-kulturowe. Pokażemy w jaki sposób można, wychodząc od potrzeb i oczekiwań adresatów, generować pomysły na nowe rozwiązania, w jaki sposób je sprawdzić i przetestować i jak przygotować skuteczny plan wdrożenia i realizacji. To warsztat, na którym dzielimy się naszymi doświadczeniami i przydatnymi narzędziami a uczestnicy w oparciu o nie mogą pracować nad swoimi pomysłami!
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/YWFQa7bMZeLjpB6q1

 


 Warsztat 8: Finansowanie projektów edukacyjnych i animacyjnych z mało znanych źródeł

24 czerwca / godz. 10-18 // Corelacje /// ul. Nowy Świat 22

Prowadzenie: Karol Wittels

 • Cel warsztatu: A) Zapoznanie uczestników z teoretyczną wiedzą dotyczącą mało znanych źródeł finansowania działań edukacyjnych i animacyjnych
  B) Przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej – także poprzez działania warsztatowe – umożliwiającej samodzielne aplikowanie i pozyskiwanie środków finansowych na działania edukacyjne i animacyjne
 • Opis warsztatu: 1) Zapoznanie uczestników seminarium z szerokim spectrum źródeł na działania edukacyjne i animacyjne w tym: polskich, zagranicznych, prywatnych i publicznych oraz środkami pozainstytucjalnymi (w szczególności z poza typowych grantów w obszarze kultury i edukacji);  2) Zapoznanie uczestników z zasadami współpracy z grantodawcami, specyfiką kontaktów bezpośrednich, budowaniem pozytywnego wizerunku, 3) Zdobycie przez uczestników doświadczenia w tworzeniu własnych projektów dostosowanych do wymogów grantodawców; 4) Przekazanie wiedzy z zakresu tworzenia budżetów, harmonogramów i wypełniania formularzy wniosków; 5) Przekazanie wiedzy z zakresu podstaw prowadzenia kampanii crowdfundingowych.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/L7FN2u0flRIiNjHl1

 Warsztat 9: Teatr dokumentalny jako forma budowania społeczności

1 lipca / sobota // godz. 10-18 /// miejsce warsztatu podamy w późniejszym terminie 

Prowadzenie: Edyta Ganc

 • Cel: poznanie i zbadanie różnorodnych technik oraz narzędzi teatru dokumentalnego, które umożliwią stworzenie autorskiego spektaklu dokumentalnego.
 • Opis: Formuła warsztatu opiera się na koncepcie "od idei do spektaklu". Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z teorią oraz wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach teatralnych umożliwiających poznanie nowatorskich narzędzi i dokumentalnych metod teatralnych. W trakcie całodniowego warsztatu każda z osób będzie miała okazję stworzyć własną etiudę teatralną. Techniki teatru dokumentalnego są doskonałą metodą pracy z grupami i społecznościami. Dzięki nim możliwe jest wykreowanie przedstawienia poprzez budowanie scenariusza bazującego na lokalnych historiach, doświadczeniach i opowieściach uczestników, materiałach autorskich w tym biograficznych i wizualnych. W dalszej perspektywie do pracy włączane są techniki kreatywnego pisania i improwizacji.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/zQ3eL2srDgVZ9ml83

Warsztat 10: Animacja poklatkowa: inny sposób opowiadania historii

8 lipca / sobota // godz. 10-18 /// miejsce warsztatu podamy w późniejszym czasie

Prowadzenie: Marta Kawecka-Smolińska

 • Cel warsztatu: jak za pomocą dostępnych narzędzi - telefonów komórkowych, darmowych aplikacji, programów dostępnych w Internecie można zrealizować wraz z uczniami animację poklatkową i jak można wykorzystać animację poklatkową podczas zajęć, warsztatów w szkole.
 • Opis warsztatu: Na zajęciach pokażę wszystkie etapy produkcji animacji poklatkowej - od scenariusza, story-boardu, nagrania obrazu, nagrania dźwięku lub dobrania dźwięku z darmowych bibliotek dźwiękowych, dostępnych w Internecie, aż po montaż filmu. Pokażę także przykładowe animacje zrealizowane z uczniami szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, różne techniki plastyczne, które można użyć podczas animacji, inspiracje. Wraz z uczestnikami zastanowimy się wspólnie, jak można wykorzystać animację poklatkową do prowadzonych przez nich zajęć. Podpowiem techniki przydatne dla konkretnej grupy wiekowej, przedmiotu, warsztatu. Podczas warsztatu zrealizujemy wspólną animację.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/kq8eJ6S9JUUKe3t23

Warsztat 11: Mapa miasta - mapa wyobraźni - warsztaty z kolażu

15 lipca / sobota // godz. 10-18 /// miejsce warsztatu podamy w późniejszym czasie

Prowadzenie: Marta Kawecka - Smolińska

 • Cel: Pokazanie techniki kolażu. Pokazanie jak poprzez technikę kolażu można rozwijać zarówno umiejętności plastyczne, manualne, jak i intelektualne oraz kreacyjne. Pokazanie jak wykorzystując technikę kolażu można integrować grupę, poznawać swoich uczniów od innej strony, przekazywać w ciekawy sposób, połączony z zabawą, także trudniejsze treści.
 • Opis: Podczas warsztatu wpierw w krótkiej prezentacji pokażę znane przykłady kolaży z historii sztuki oraz kultury, porozmawiamy, czy jest kolaż i jak można go wykorzystać w praktyce edukacyjnej. Pokażę przykłady wykorzystania kolażu w praktyce edukacyjnej oraz jak można przy wykorzystaniu techniki kolażu zrealizować krótki film – animację poklatkową. Potem zrobimy wspólną kolażową mapę miasta, wyobrażeń, myśli, cytatów. Punkt wyjścia będzie zależał od zainteresowań uczestników. Zrealizujemy także wspólnie krótki kolażowy film – animację poklatkową przy użyciu telefonów komórkowych.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/I6kx69IdIHWIqzli2

Warsztat 12: Burmistrzu, daj kasę! 

26 sierpnia / sobota // godz. 10-18 /// miejsce warsztatu podamy w późniejszym czasie

Prowadzenie: Inga Pytka-Sobutka

 • Cel warsztatu: Znaleźć odpowiedź na pytanie czy animator może współpracować z samorządem i na jakich zasadach.
 • Opis warsztatu: Jak wzmocnić współpracę na linii animator - samorząd. Jakie samorządy mają możliwości i kompetencje by wspomóc pracę animatora? Czy samorządom to się w ogóle opłaca? Czy samorząd jest z Marsa a animatorzy z Venus? Postaramy się razem wypracować wnioski i przeanalizować możliwości współpracy. Główny nacisk położymy na współpracę w małych miejscowościach.
 • Moduł warsztatu: 4 x 1,5 h pracy warsztatowej + dwie przerwy kawowe i przerwa obiadowa
 • Formularz rejestracyjny: https://goo.gl/forms/XmVFTSaW9l0Pictc2

Warsztat 13: Warsztaty kreatywności

 

miejsce i termin warsztatu podamy w późniejszym terminie 

Prowadzenie: Monika Marciniak

 • Cel: Zapoznanie uczestników z praktycznymi technikami i narzędziami kreatywnego myślenia w kulturze i edukacji.
 • Opis: W trakcie zajęć uczestnicy będą pracować z wybranymi technikami kreatywnymi. Wszystkie prezentowane narzędzia zostały z powodzeniem sprawdzone podczas pracy z młodzieżą. Pobudzają umysł do twórczego myślenia a przede wszystkim są okazją do zabawy.
 • Moduł warsztatu: półdniowy: 2 x 1,5h = 3 h pracy warsztatowej + przerwa kawowa
 • Formularz rejestracyjny: rejestracja nie jest jeszcze aktywna