vimeo facebook
Przygoda z teatrem
Przygoda z teatrem
Legionowo

Miejscowość: Legionowo

Krótki opis projektu: Celem projektu jest wzbudzanie zainteresowania sztuką wśród najmłodszych mieszkańców Legionowa oraz kształtowanie ich umiejętności jej odbioru. Dzieci będą miały okazję rozwijać swoje umiejętności pracy w grupie oraz zdolności manualne (tworząc lalki teatralne, pacynki, maski, kukiełki, marionetki), muzyczne, aktorskie i taneczne. Organizatorzy zaplanowali również dla grupy ok. 50 6-latków uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 12 cykl warsztatów teatralnych, językowych i technik kierowanej wyobraźni.

Czas realizacji: sierpień – październik 2017 r.

Osoby realizujące: Adam Aksamit, Renata Stępień

 

Adam Aksamit - aktor, reżyser, animator kultury. Założyciel  Fundacji „Czas Kultury”, powołanej do życia w maju 2011 roku. Fundacja „Czas Kultury” na przestrzeni 3 lat zorganizowała bądź współorganizowała ponad 50 imprez artystycznych na terenie miasta Legionowo; były to spektakle słowno-muzyczne, pikniki tematyczne oraz spektakle teatralne. W grudniu 2013 roku powołał do życia Teatr13”, w którym jest dyrektorem artystycznym, aktorem i reżyserem. Teatr i film to jego pasja. To praca z ludźmi i dla ludzi

 

 

Renata Stępień - nauczyciel dyplomowany Przedszkola Miejskiego nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie; magister pedagogiki w zakresie edukacji wczesnoszkolnej; absolwentka studiów podyplomowych „Logopedia i glottodydaktyka”,  zarządzania w oświacie oraz przedsiębiorczości z podstawami ekonomii. Nagrodzona tytułem Innowacyjny Nauczyciel (2013) oraz dwukrotnie wyróżniona nagrodą Mazowieckiego  Kuratora Oświaty (2009, 2015). Autorka licznych projektów edukacyjnych, innowacji, pasjonatka pedagogiki zabawy.