vimeo facebook
Kra Kra Kra...Gawrolin Gra
Kra Kra Kra...Gawrolin Gra
Garwolin

Miejscowość: Garwolin

Krótki opis projektu: Celem projektu jest zmiana perspektywy postrzegania przez młodzież swojej indywidualności i podmiotowości, a także zwrócenie młodym ludziom uwagi na to, że mają znaczący wpływ na przemiany w środowisku lokalnym. Do udziału w projekcie zostanie zaproszonych 20 osób w wieku 14-17 lat, którzy wezmą udział w cyklu 11 warsztatów. Podczas zajęć uczestnicy m.in. poznają zasady tworzenia gry terenowej, odwiedzą lokalną telewizję i drukarnię oraz będą rozwijać swoje umiejętności fotograficzne i ceramiczne. Projekt zwieńczy zorganizowana przez młodzież gra miejska.

Czas realizacji: czerwiec – październik 2017 r.

Osoby realizujące: Iwona Anisiewicz, Ewa Polańska-Rękawek

 

Iwona Anisiewicz ukończyła  studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje w Miejsko Powiatowej bibliotece Publicznej w Garwolinie jako starszy bibliotekarz.

 

 

Ewa Polańska-Rękawek ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim na wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych na kierunku Pedagogika, studia w Wyższej Szkole Lingwistycznej w Częstochowie na kierunku Filologia Germańska oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole im. Romualda Kudlińskiego w Warszawie w zakresie Pedagogika i Metodyka Nauczania Języka Niemieckiego. Kilka lat pracowała jako lektor języka niemieckiego w szkole językowej „Świat Języków” i w szkołach ponadgimnazjalnych, od 3 lat jest nauczycielem języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 5 w Garwolinie. Odbyła roczny kursu zorganizowany przez Instytut Goethego w Pradze skierowany do nauczycieli j. niemieckiego „FOKUS GRUNDSCHULE”. Jest kreatywną i zadaniową idealistką oraz pasjonatką.

 

Zapisz