vimeo facebook
O! Bajko Jawajko
O! Bajko Jawajko
Radom

Miejscowość: Radom

Krótki opis projektu: Celem projektu jest pobudzenie kreatywności i świadomości kulturowej uczestników oraz wzmocnienie integracji międzypokoleniowej. Uczestnicy wezmą udział w cyklu warsztatów teatralnych, plastycznych, wokalnych, graficznych, medialnych, filmowych, rękodzieła oraz będą zaangażowani w działania wolontariackie. Projekt zwieńczy realizacja spektaklu lalkowego dla dzieci. Do udziału w warsztatach jest zaproszona młodzież, dorośli i seniorzy mieszkający na terenie gminy Jedlnia Letnisko.

Czas realizacji: czerwiec – październik 2017 r.

Osoby realizujące: Renata Brzezińska, Alicja Baran

 

Renata Brzezińska - nauczycielka języka polskiego w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Radomiu. Absolwentka filologii polskiej UW. Członek zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Jedlni Letnisko i Wrzosowa. Ukończyła kursy I stopień DRAMY oraz II stopień TEATR w Polskim Ośrodku Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży PO ASSITEJ. Uczestniczka cyklu warsztatów teatralnych w teatrze BAJ. Opiekun szkolnego teatru „Ośmiornica”. Autorka scenariuszy i realizatorka przedstawień dla dzieci i młodzieży. Animatorka kultury w szkole i środowisku lokalnym.

 

 

Alicja Baran - z wykształcenia magister prawa, z zamiłowania działacz społeczny, animator kultury, koordynator projektów, inicjatorka działań społecznych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów. Lubi pracę z ludźmi i dla ludzi. Od dwóch lat pracuje w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, obecnie jako główny specjalista ds. imprez. Zaangażowana w wolontariat na rzecz społeczności lokalnych, wielokrotnie za to nagrodzona.