vimeo facebook
Młodzi Ambasadorzy Elektorowni
Młodzi Ambasadorzy Elektorowni
Radom

Miejscowość: Radom

Krótki opis projektu: Celem projektu jest nawiązanie współpracy między Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej "Elektrownia" a Publiczną Szkołą Podstawową nr 4 w Radomiu w zakresie zmotywowania dzieci do aktywnego uczestnictwa w sztuce – jako twórców, ale i ambsadorów kultury. Organizatorzy zaplanowali cykl ośmiu trzygodzinnych spotkań dla 15 dzieci w wieku 9-12 lat. Wspólnie będą poznawać przestrzeń MCSW, ale też wezmą udział w warsztatach artystycznych, stworzą własne dzieła sztuki i przygotują swoją wystawę.

Czas realizacji:  czerwiec – październik 2017 r.

Osoby realizujące: Michał Grabowski, Justyna Sułek

 

Michał Grabowski– magister sztuki, absolwent Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. W latach 2010 – 2015 prowadził dział edukacji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Obecnie zatrudniony jako specjalista do spraw edukacji w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu. Uczestnik konferencji naukowej „Kierujemy na sztukę! Dobre praktyki w edukacji kulturalnej” zorganizowanej przez MOCAK w 2013 roku. Zajmuje się opracowywaniem i realizacją innowacyjnych metod odbioru sztuki nowoczesnej na gruncie instytucji kultury.   

 

Justyna Sułek – od września 2015 roku pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w szkole podstawowej nr 4 w Radomiu, gdzie realizuje działania edukacyjne w ramach ogólnopolskiego programu promocji czytelnictwa „PoczytajMY” oraz konkursy czytelnicze, angażuje się w działania animacji kulturowej, współpracuje z instytucjami kultury na rzecz aktywizacji dzieci i młodzieży.

Zapisz