vimeo facebook
Kto sztuka nie błądzi. Sztuka buntu i akceptacji
Kto sztuka nie błądzi. Sztuka buntu i akceptacji
Wierzbica

Miejscowość: Wierzbica

Krótki opis projektu: Celem projektu jest przybliżenie świata sztuki, rozumianej jako sposób na wyrażenia siebie oraz uświadomienie uczestniczkom, że bunt i rodząca się po nim akceptacja jest częścią człowieczeństwa, a samorealizacja jest możliwa za pomocą rozmaitych przejawów twórczości. Do udziału w programie zostanie zaproszonych 20 dziewczyn z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Wierzbicy, które wezmą udział w trzech rodzajach zajęć. Część teoretyczna zakłada aktywne słuchanie i dialog, a w warsztatach plastycznych rozwijane będą umiejętności z zakresu fotografii, grafiki i animacji. Program zwieńczy realizacja zadania projektowego, czyli własnych murali.

Czas realizacji: wrzesień – październik 2017 r.

Osoby realizujące: Małgorzata Karkosz, Weronika Elertowska


Małgorzata Karkosz - studentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2014 roku animatorka w Muzeum Fryderyka Chopina, pomysłodawczyni i realizatorka programu edukacyjnego Mała Akademia Chopinowska. Związana z działaniami w Fundacji Dom Kultury w Warszawie. Od 2016 roku edukatorka w Centrum Rzeźby Polskiej.

 

Weronika Elertowska - absolwentka Wydziału Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu - katedra fotografii oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego - marketing kultury. Od 2009 współorganizatorka plenerów artystycznych koordynowanych przez Dom Kultury Polskiej w Wilnie. Nauczyciel podstaw fotografii i filmu oraz realizacji intermedialnych w Zespole Szkół Plastycznych w Radomiu. Od 2013 r. prezes stowarzyszenia Bliżej Kultury. Od 2017r. - edukatorka w Centrum Rzeźby Polskiej.