vimeo facebook
Nagle...buch! Biblioteka w ruch!
Nagle...buch! Biblioteka w ruch!
Legionowo

Miejscowość: Legionowo

Krótki opis projektu: Celem projektu jest poznanie przez dzieci przestrzeni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Legionowie. Organizatorzy zaplanowali po dwa spotkania warszatowe dla łącznie 10 grup uczniów z klas 5-7 szkół podstawowych. Podczas pierwszego dnia zajęć, uczestnicy będą poznawać przestrzeń biblioteki, wybierać jej najciekawsze działy i wspólnie zastanawiać się, co zrobić, by było to miejsce przyjazne i atrakcyjne dla młodych mieszkańców Legionowa. Uczestnicy warsztatów dowolnie zaplanują przebieg drugiego spotkania warsztatowego oraz formę podsumowania projektu – będzie to mógł być np. happening, oprowadzanie czy dzień otwarty.

Czas realizacji: czerwiec – październik 2017 r.

Osoby realizujące: Małgorzata Karasińska, Dominika Miaz

 

Małgorzata Karasińska pracuje od 14 lat w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie. Z 4-letnią przerwą sprawuje w niej kierownicze stanowisko w Oddziale dla dzieci i młodzieży, w którym rocznie organizuje ok. 80 spotkań warsztatowych dla uczniów i przedszkolaków. Odbyła wiele szkoleń, które umożliwiają jej pracę z dziećmi i młodzieżą w ramach animacji czytelnictwa i promocji Biblioteki. Nie przestaje się samokształcić w tym zakresie z dostępnych źródeł. 

Jest członkiem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Należy w niej do Sekcji Książka-Terapia-Zabawa, która swe spotkania i działania skupia wokół książki i jej wpływu na małego i młodego czytelnika. W tym członkowie Sekcji podjęli wyzwanie napisania książki-poradnika o pracy animacyjnej z książką na specjalne zamówienie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Jej pasją jest rękodzielnictwo (od filcowania, papieroplastyki do robienia czegoś z niczego), miłością są książki dla dzieci i młodzieży, a słabością - pacynki. W pracy bardzo chętnie prowadzi wszelkie zajęcia i warsztaty z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując znane jej wszelkie metody aktywizujące. Najbardziej lubi, kiedy w oczach młodych czytelników widzi odpowiedź zwrotną, że warto robić to, co robi.Dominika Miaz od 5 lat pracuje jako nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Legionowie. Z wykształcenia jest również nauczycielem informatyki i zajęć technicznych. Bardzo lubi pracę z dziećmi, jest pedagogiem twórczym, otwartym na nowe pomysły, gotowym na wyzwania. We współpracy z nauczycielami przedmiotów realizuje liczne projekty czytelnicze i teatralne, które w znacznym stopniu przyczyniają się do krzewienia idei czytelnictwa, m.in.: Szkolny Tydzień Czytania - „Czytać każdy może”, „Puchatkowe urodziny”, „Wszystkim jest potrzebny miś”, „Literackie Zaduszki”, „Dzień Postaci z Bajek”, „Do zaczytania jeden krok” i wiele innych. Promując czytelnictwo angażuje się w wiele ogólnopolskich akcji min. "Książki są fajne i kropka", „Jak nie czytam, jak czytam”, „PoczytajMy”, „Ogólnopolskie Wybory Książek”, „Biblioteka przyjazna uczniowi”. 

Od września 2016r. realizuje program autorski „BZIK czytelniczy – Biblioteka Z Innowacyjną Klasą” skierowany do uczniów klasy z innowacją czytelniczą. Jest współorganizatorem międzyszkolnych konkursów czytelniczych dla szkół podstawowych i gimnazjów. Od pięciu lat współorganizuje międzyszkolny i międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Mój przyjaciel – Pluszowy Miś” pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo. Jest również pomysłodawcą i organizatorem I Powiatowego Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego dla klas drugich i trzecich szkoły podstawowej pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo, „Po nitce do kłębka, czyli zagadki detektywistyczne Lassego i Mai”.

Dzięki jej zaangażowaniu i pomysłowości szkolna biblioteka stała się centrum kultury, miejscem sprzyjającym twórczości i rozwojowi uczniów. Jest osobą kreatywną, zdyscyplinowaną, pracowitą i tolerancyjną, budzącą zaufanie uczniów. W roku 2015 jej biblioteka otrzymała certyfikat Biblioteka na Medal.


Zapisz

Zapisz