vimeo facebook
„Historia jakiej nie znacie!”
11 // 10 // 2016
„Historia jakiej nie znacie!”
Radom

Miejscowość: Radom

Opis: Uczestnicy projektu – uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Mikołaja Reja nr 12 w Radomiu wzięli udział w cyklu wykładów multimedialnych prowadzonych przez archeologów dotyczących najdawniejszej historii Polski. Wykłady uzupełniła wycieczka w dolinę rzeki Mlecznej, do zespołu wczesnośredniowiecznego Radomia, gdzie odbyła się inscenizacja sceny obyczajowej przygotowanej przez rekonstruktorów z  Drużyny Grodu Piotrówka. Na podstawie zdobytej wiedzy, a także w oparciu o własne scenariusze, stworzyli  krótkometrażowe autorskie filmy animowane podczas warsztatów z animacji poklatkowej.

Czas realizacji: sierpień – październik 2016 r.

Osoby realizujące: Elżbieta Skubicha, Katarzyna Solarska / Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Joanna Zofia Siemiątkowska / Publiczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja nr 12 w Radomiu