vimeo facebook
„Przedszkolaki projektują książkę”
11 // 10 // 2016
„Przedszkolaki projektują książkę”
Legionowo

Miejscowość: Legionowo

Opis: Projekt zakłada organizację cyklu warsztatów z autorką wierszy dla dzieci, ilustratorką oraz z programowania na tabletach. Dzieci będą miały okazję zapoznać się z  procesem powstawania książki. Będą tworzyły na tabletach a ich prace zostaną wydrukowane i oprawione w książkę. Powstanie także publikacja dokumentująca działania projektu. Zostaną wytworzone  pomoce do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zaliczane do nowoczesnych technologii. Projekt zakłada również uczestnictwo w imprezach miejskich i powiatowych, we współdziałaniu z partnerami.

Czas realizacji: sierpień – październik 2016 r.

Osoby realizujące: Grażyna Chojnowska / Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia, Hanna Niewiadomska / „Wydawnictwo Bajczytanki Hanna Niewiadomska”