vimeo facebook
„Upteka - Wirtualny Dom COOLTURY”
11 // 10 // 2016
„Upteka - Wirtualny Dom COOLTURY”
Szydłowiec

Miejscowość: Szydłowiec

Opis: UPteka – Wirtualny Dom COOLTURY – to projekt łączący doświadczenia animacji kultury i edukacji szkolnej. Celem projektu jest stworzenie wirtualnej przestrzeni kultury w Szydłowcu, stanowiącej alternatywę dla braku poszukiwań w dziedzinie kultury, a szczególnie sztuki nowoczesnej w Szydłowcu. Zapraszamy do Szydłowca, aby przyjrzeć się działaniom na placu boju. A idzie o aktywność kulturalną… Ponieważ wierzymy, że głos społeczny jest siłą napędową rozwoju miasta, a sztuka współczesna  - narzędziem dialogu, organizujemy pospolite poruszenie. Dzierżąc sztukę ruszamy w przestrzeń naszego miasta, tą realną i tą wirtualną po to by zaprosić mieszkańców Szydłowca do lokalnie undergroundowego Wirtualnego Domu COOLTRY – UPteka.

DZIAŁANIA

 1. Szkolna akcja graffiti, oparta na działaniach z młodzieżą licealną. Polegała ona na:
  • przygotowaniu planu rozmieszczenia szablonowych graffiti oraz wlepek z logiem projektu w przestrzeni miasta
  • spotkaniu z władzami miasta w celu uzyskania zgody na wykonanie graffiti,
  • wykonaniu graffiti oraz wlepek w przestrzeni publicznej
 2. Projekcja filmu pt. O!BŁĘDNE kino, zrealizowanego w ramach programu KULTHURRA przez młodzież licealną.
 3. Warsztaty tworzenia aplikacji internetowych poprowadzone przez Sylwię Żółkiewską
 4. Warsztaty kreatywnego pisania tekstów – Loesje. Zajęcia te będą otwarte dla wszystkich mieszkańców Szydłowca. Efektem pracy zgromadzonych uczestników będzie tekst związany z aktywnością kulturalną, społeczną, kreatywnością. Tekst ten posłuży do stworzenia muralu miejskiego z rozszerzoną rzeczywistością, podpisanego logiem UPteki.
 5. Warsztaty graffiti. Poprowadzone zostaną przez Martę Łabędzką. Na ścianie, murze w przestrzeni miejskiej powstanie mural, zainspirowany efektami pracy na warsztatach z Loesje.
 6. Wykonanie elementów rozszerzonej rzeczywistości, załączonej do muralu.
 7. Akcja finałowa projektu, podczas której nastąpi uroczyste odsłonięcie muralu wraz z prezentacją działań projektowych w postaci kalendarza.

Efektem pracy będzie mural miejski oraz zainicjowanie działań Wirtualnego Domu Cooltury UPteka wraz z profilem facebookowym, gdzie będą relacjonowane działania projektowe UPteki. Wydany zostanie także kalendarz, w którym zaprezentujemy efekty pracy z Loesje. 

Czas realizacji: sierpień – październik 2016 r.

Osoby realizujące: Marta Łabęcka / nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego w Szydłowcu, współpracująca z ramienia partnera działania – Barbara Sochacka / Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT

Profil projektu na portalu facebook