vimeo facebook
AnimaTor
25 // 09 // 2016
AnimaTor
Żuromin

Miejscowość: Żuromin

Opis: "AnimaTor" wzbudza kreatywność dzieci i młodzieży z darem dysleksji i pokazuje im jak przedstawić marzenie czy troskę poprzez film z wykorzystaniem poznanych technik filmowania, jak stworzyć animowaną etiudę filmową z własną interpretacją tematu. Uczestnikami będzie grupa 30 dzieci i młodzieży z grupy zagrożonych dysleksją lub z diagnozą dysleksji w dwóch kategoriach wiekowych:  7-11 lat i 12-15 lat. Na zajęciach twórczych  kreować będą postaci, przedmioty oraz przestrzeń, wykorzystywane do animacji. Będą mieli też możliwość spotkania osobistości ze świata filmu.

"AnimaTor"  to  weekendowe warsztaty filmu animowanego w 2 grupach wiekowych oraz wspólne stworzenie filmu animowanego w każdej grupie. Na każdym kolejnym spotkaniu poruszony zostanie z uczestnikami wybrany temat z zakresu: budowy scenariusza i scenopisu; kadrowania, tworzenia ujęć, sekwencji, planu; pracy z kamerą; animacji filmowej, sposoby udźwiękawiania i oświetlenia filmu oraz podstaw montażu. Uczestnicy konsekwentnie, wykorzystując poznane techniki, pracować będą w dwu grupach nad stworzeniem swoich etiud filmowych. Warsztaty obejmują również zajęcia twórcze, podczas których uczestnicy będą kreować postaci, przedmioty oraz przestrzeń, wykorzystywane do animacji z różnych mas plastycznych. Uczestnicy będą mięli też możliwość spotkania osobistości ze świata filmu i czerpania z jej doświadczenia zawodowego. Podczas warsztatów przewidziane są również zajęcia motywujące i podnoszące poczucie wartości uczestników. Zależy nam na zaangażowaniu rodziców, terapeutów i nauczycieli uczestników warsztatów. W naszych szkołach jest tendencja do obniżania poziomu nauczania dla uczniów dyslektycznych i jednocześnie demotywowania ich do podejmowania wysiłku, zamiast dostosowywania metod nauczania do ich specyficznego sposobu postrzegania i uczenia się. Stereotyp ten przełamuje Ronald D. Davis, który przekonuje swoim własnym przykładem, że dysleksja to dar, to niecodzienny sposób myślenia obrazami, a nie wyrazami. Nowe spojrzenie na dysleksję chcemy pokazać dorosłym podczas warsztatów „Jak nauczyć czytać dziecko z dysleksją?”.

Uczestnicy w projekcie dowiedzą się:

• jak buduje się scenariusz i scenopis;

• jak pracować z kamerą, na planie, w plenerze;

• w jaki sposób stworzyć własną etiudę filmową;

 Poza tym:

• opanują podstawy filmowania (kadr, ujęcie, sekwencja, plan);

 • opanują podstawy animacji filmowej postaci i przedmiotów;

• opanują technikę udźwiękowienia i oświetlenia filmu;

• zapoznają się z podstawami montażu;

• spotkają się z osobami ze świata filmu.

Czas realizacji: sierpień – październik 2017 r.

Osoby realizujące: 

Joanna Wlizło – oligofrenopedagog, od 12 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w Zespole Szkół Specjalnych. Animator kulturalny. Koordynatorka wielu przedsięwzięć społecznych, kulturalnych i sportowych na terenie powiatu żuromińskiego. Prowadzi amatorską pracownię artystyczną.

Piotr Wlizło (koordynator projektu) – lider społeczny, animator kultury, pedagog, profilaktyk, inicjator wielu działań z i dla młodzieży, tancerz w grupie tanecznej „TatankaART”. Laureat wielu nagród m.in: Ambasador Doliny Kreatywnej TVP, Lider Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw- organizacja pozarządowa działająca na terenie powiatu żuromińskiego, która zmienia rzeczywistość lokalną na gruncie społecznym, kultury i edukacji, sportu i rekreacji, integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Trzyletnia jej działalność to: 3 edycje Wagonowej Spartakiady- imprezy sportowo-rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych, 2 edycje „Lata w Teatrze”- programu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego z Warszawy, 3 edycje „Zielonej Mili”- imprezy sportowej dla biegaczy, 2 edycje YouthBanku – programu Fundacji dla Polski, który kształtuje młodzieżowych liderów realizujących młodzieżowe pomysły w lokalnym środowisku.

Centrum Edukacji i Rozwoju „Logos”- to firma szkoleniowa, przywiązująca szczególna wagę do efektywnych i nowoczesnych metod edukacyjnych - dla tych, którzy chcą się rozwijać i kształcić, bez względu na wiek. Szeroka gama propozycji obejmuje akademię nauki, teatralne abecadło, szkołę językową, szkołę muzyczną, studia podyplomowe, szkoła tańca towarzyskiego, zajęcia zumby, jogi, aikido i wiele innych.