vimeo facebook
3 x M  Młodzi Mają Media
3 x M Młodzi Mają Media
Radom

Miejscowość: Radom

Opis: 3xM: Młodzi Mają Media to cykl warsztatów dziennikarskich, przygotowujących młodzież do zorganizowania i powadzenia biura prasowego Międzynarodowego Festiwalu Gombrowiczowskiego w Teatrze Powszechnym w Radomiu. Podczas warsztatów młodzież zdobywa umiejętności dotyczące m.in.: zasad relacjonowania wydarzeń kulturalnych w prasie, telewizji, Internecie, a także obsługi aparatu, kamery, programu do montażu. W trakcie festiwalu uczniowie będą redagowali codzienną gazetę „Festiwalowa”, stronę internetową a także przygotowali materiały do telewizji. Powstałe reportaże informacyjno kulturalne o spektaklach, twórcach, opiniach widzów, pracy teatru zostaną wyemitowane w lokalnej telewizji Dami.

Czas realizacji: sierpień – październik 2016 r.

Osoby realizujące: Jarosław Basaj / Zespół Szkół Budowlanych, Zbigniew Rybka / dyrektor Teatru Powszechnego w Radomiu