vimeo facebook
Podwieczorek z bestsellerem
Podwieczorek z bestsellerem
Rzekuń

Miejscowość: Rzekuń

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy potrzeby rozwijania aktywności dzieci i młodzieży w tworzeniu własnych utworów literackich. Grupa 50 uczestników zostanie wybrana na podstawie cyklu ćwiczeń literackich, przeprowadzonych w szkołach podstawowych i gimnazjach. Dzieci wezmą udział w warsztatach pisarskich. Animatorzy projektu wyłonią najciekawsze prace w drodze konkursu. Projekt zostanie zakończony spotkaniem, w trakcie którego autorzy zaprezentują swoje prace.

Osoby realizujące: 

Joanna Fronczak jest nauczycielem bibliotekarzem w Szkole Podstawowej w Ołdakach i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rzekuniu. Z zamiłowania - dekoratorka, plastyk, florystka, projektantka i krawcowa pacynek. Ma mnóstwo energii i zapału do nowych wyzwań, a projekt "Podwieczorek z bestsellerem"będzie dla niej szansą, by podzielić się swoją pasją ilustratorską, zdobniczą, kaligraficzną.

Grażyna Majkowska jest z wykształcenia nauczycielem języka polskiego, a obecnie od kilku miesięcy jest dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzekuniu. Pasje pedagogiczne wciąż są jej bliskie, a obecnie dąży do tego, by w bibliotece stworzyć przestrzeń dla działań dzieci i młodzieży. Ma bardzo dobry kontakt z uczniami, a szczególnie z gimnazjalistami, którym poświęciła całą dotychczasową pracę. Na nowym gruncie zawodowym ma zamiar dalej kontynuować w nowej formie działania edukacyjno-czytelnicze.