vimeo facebook
14 // 10 // 2016
"Zobacz nasze OTWARTE SERCE"
Ossów/Wołomin

Wolontariat to niezapomniana przygoda, poszukiwanie własnych zainteresowań  i pasji. Jego wartością jest wzbogacenie życia o kluczowe umiejętności społeczne tj. min. dostrzeganie potrzeb innych, budowanie trwałych relacji i więzi, nauka tolerancji i odpowiedzialności za siebie i innych.

To szkoła zarządzania własnym czasem i okazja do aktywnej walki z wykluczeniem, uprzedzeniami i stereotypami.

Młodzieżowy Wolontariat Szkolno- Parafialny „Otwarte serce”  już od prawie 10 lat pracuje nad tym, aby młodzi ludzie nie byli postrzegani właśnie przez pryzmat stereotypów, ale byli doceniani za swoją działalność na różnorakich polach.

  Działanie przez nas proponowane będzie podzielone na trzy zasadnicze komponenty:

1.    CZYM JEST WOLONTARIAT ? Teoria i praktyka.

Wprowadzenie nowych członków wolontariatu w zagadnienia z nim związane oraz utrwalenie ich osobom, które już w wolontariacie działają. W trakcie tego spotkania młodzież :

·       zapozna się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu wolontariatu tj. min. prawa i obowiązki wolontariusza, pola na których może działać

·       zasady bezpieczeństwa w trakcie wszelkich działań wolontariackich,

·       czym jest Etyczna Karta Wolontariusza,

·       podstawowe przepisy prawne regulujące działalność wolontariatu,

·       wewnętrzne regulaminy, dokumenty i zasady pracy.

W trakcie spotkania uczestnicy metodami warsztatowymi, np. burza mózgów, przygotują swoje pomysły na promowanie działalności wolontariatu w środowisku lokalnym. Będzie to czas na przygotowanie np. projektu ulotki lub zaprogramowanie innego działania promocyjnego.

2.    PROJEKT - DZIAŁANIE

Przeprowadzenie warsztatów kształtujących umiejętność przygotowywania projektów, w trakcie których młodzież nauczy się jak od podstaw zaprogramować dane działanie a potem wdrożyć je w życie przy pomocy i współpracy wolontariuszy. Warsztaty te pozwolą uzupełnić i usystematyzować wiedzę na temat projektowania działań, którą do tej pory młodzież wykorzystywała w praktyce.

3.    MY KREATYWNI

Działania kreatywne, polegające na przygotowaniu  członków wolontariatu osobistych koszulek, które będą odzwierciedlały osobowość i temperament każdej osoby. Chcemy, aby nasi wolontariusze  byli w trakcie prowadzonych przez nich działań byli widoczni i przez to zapamiętani przez otoczenie. Chcemy w trakcie tego kreatywnego działania stworzyć także materiał promujący działalność wolontariatu, który pozwoli na zaznaczenie jego obecności w środowisku lokalnym  czyli wcielić w życie pomysły, które wynikły z burzy mózgów przeprowadzonej na pierwszych warsztatach.

 

Projekt będzie składał się z  trzech dwugodzinnych spotkań warsztatowych. W każdym ze spotkań będzie brało udział po 30 uczestników- wolontariuszy.

Projekt będzie zrealizowany w Centrum Informacji Turystyczno – Historycznej w Ossowie , które jest miejscem działania Samorządowej Instytucji Kultury Park Kulturowy Ossów – Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku.