vimeo facebook
14 // 10 // 2016
"Przaśny miód w przaśnym grodzie"
Przasnysz

 

Warsztaty bartnictwa realizowane przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu we współpracy z Bractwem Bartnym

Zawód bartnika był najstarszą formą pszczelarstwa w Polsce. Ze względu na sąsiedztwo obszarów puszczańskich, także Ziemia Przasnyska miała licznych przedstawicieli tego rzemiosła. Świadczy o tym nazwa miejscowości Bartniki, odległej od Przasnysza o 3 km, która jest po raz pierwszy wzmiankowana już w 1239 roku. Według lustracji dóbr królewskich z 1564 r. również w samym Przasnyszu zamieszkiwali bartnicy, a twórcą pierwszego prawa bartnego tzw. „Ciechanowskiego prawa bartnego” z 1559 r. był starosta przasnyski Krzysztof Niszczycki. Podczas spotkania ze współczesnymi bartnikami będzie można poznać historię tej profesji, obejrzeć dawny strój bartnika, narzędzia wykorzystywane przy pracy. Dzieci zobaczą również pokaz drążenia barci w naturalnym pniu przywiezionym przez bartnika wraz z dawnymi sposobami ochrony przed pszczołami leśnymi. Wyjątkową atrakcją może być wspinaczka leziwem po drzewie i wciąganie barci ( i w pobliżu budynku muzeum znajduje się odpowiednio duże i wysokie drzewo). Dodatkową atrakcję będzie stanowić degustacja miodu bartniczego. Zajęcia będą uzupełnieniem niedawno otwartej, multimedialnej wystawy stałej „Złoty Wiek Przasnysza” , na której min. prezentowane jest zagadnienie bartnictwa przasnyskiego.

W warsztatach wezmą udział uczniowie klas VI pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Przasnyszu (około 170 osób). Wybór grupy docelowej wynika z programu nauczania historii w szkole podstawowej. Rekrutacja uczestników odbędzie się poprzez nawiązanie partnerstwa z wyżej wymienioną szkołą. Warsztaty zostaną zrealizowane 21 października, w siedzibie muzeum (na dziedzińcu). Uczestnicy będą podzieleni na 7 grup, a zajęcia dla każdej będą trwały 45-60 minut (w trakcie godzin lekcyjnych).
Dzięki ciekawej i angażującej formie edukacji historycznej dzieci będą miały możliwość poszerzenia swojej wiedzy z zakresu historii, poznania jednego z dawnych rzemiosł, tradycji swojego miasta, a także koegzystencji człowieka z przyrodą.