vimeo facebook
Sztuka zaangazowana czyli Teatr Forum w Radziejowicach
17 // 10 // 2016
Sztuka zaangazowana czyli Teatr Forum w Radziejowicach
Gminne Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach

W trakcie warsztatu/seminarium uczestnikom została przybliżona specyfika Teatru Zaangażowanego Społecznie; jego definicja, formy i cechy charakterystyczne. Prowadząca omówiła specyfikę Teatru w Edukacji, Teatru Forum oraz Teatru ze społecznością. Szczególny nacisk położyła na metodę Teatru Forum jako sposób pracy z grupami wykluczonymi/defaworyzowanymi. Uczestnicy poznali sylwetkę twórcy Teatru Forum - Augusto Boala, strukturę spektakli, i sposoby ich przygotowywania.

17 października w Gminnym Centrum Kultury POWOZOWNIA w Radziejowicach odbędzie się całodniowy warsztat dla instruktorów i młodzieży - Teatr Forum - Sztuka zaangażowana. Prowadzi Aldona Żejmo-Kudelska z Fundacji Drama Way