KONKURS: IMPULS KULTURY

ANIMACJA KULTURY: PREZENTACJE
ANIMACJA KULTURY: PREZENTACJE

Nasze zaproszenie kierujemy do osób i zespołów nagrodzonych i wyróżnionych w czterech dotychczasowych edycjach konkursu IMPULS KULTURY – Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych (edycje: 2020, 2021, 2022, 2023).

Naszym celem jest zaprezentowanie Waszych praktyk kulturotwórczych (wystawy, warsztaty, spektakle, pokazy, etc.) w Mazowieckim Instytucie Kultury, na ul. Elektoralnej 12.

Osoby, których praktyki wybierzemy do prezentacji otrzymają od nas wynagrodzenie w wysokości 3000 zł brutto. Czekamy na zgłoszenia Waszych autorskich pomysłów na zaprezentowanie swojego dorobku animacyjno-edukacyjnego do 21 lipca 2024 r.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz elektroniczny:

Animacja kultury: prezentacje - formularz zgłoszeniowy

Dane autora/autorów pomysłu na prezentację:
Proszę podać imię
Podaj poprawny adres e-mail
Podaj poprawny numer telefonu.
Opis pomysłu na prezentację:
Linki do materiałów audiowizualnych przybliżających pomysł na prezentację
Krótki życiorys autora/autorów pomysłu na prezentację
Zapotrzebowanie techniczne
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem naboru do projektu ANIMACJA KULTURY: PREZENTACJE i akceptuję jego warunki
Proszę o zaznaczenie zgody
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu "ANIMACJA KULTURY: PREZENTACJE" przez Mazowiecki Instytut Kultury. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa. 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mik.waw.pl. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla Mazowieckiego Instytutu Kultury - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy. 5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Proszę o zaznaczenie zgody

Koniecznie zapoznaj się z REGULAMINEM

Załączniki:

regulamin-animacja-kultury-prezentacje.pdf - pobrań: 127, rozmiar: 396,16 KB