KONKURS: IMPULS KULTURY

Ruszył nabór do 5. edycji IMPULSU KULTURY
Ruszył nabór do 5. edycji IMPULSU KULTURY

Mazowiecki Instytut Kultury na zlecenie Samorządu Województwa Mazowieckiego zaprasza animatorów i animatorki kultury do udziału w piątej edycji konkursu IMPULS KULTURY!

Nagroda przyznawana jest pracownikom instytucji kultury, osobom zrzeszonym w organizacjach pozarządowych, członkom grup nieformalnych i osobom fizycznym działającym autonomicznie za autorskie projekty z zakresu animacji i edukacji kulturalnej, zrealizowane na terenie województwa mazowieckiego w okresie od 1 stycznia 2022 do 31 maja 2024 roku.

Organizatorzy chcą docenić i nagrodzić autorów oryginalnych, inspirujących projektów, włączających i aktywizujących różne środowiska, realizowanych w oparciu o innowacyjne narzędzia i formy przekazu.

Konkurs ma na celu promocję autorów najciekawszych projektów oraz inspirowanie środowiska animatorów i animatorek kultury do podejmowania twórczych i nowatorskich działań.

Projekt do konkursu może zgłosić autor występujący indywidualnie lub zespół współautorów liczący nie więcej niż 3 osoby. Nagrody w konkursie przyznawane są w 4 kategoriach:

   -  projekt zrealizowany w przestrzeni publicznej;
   -  projekt oparty na dziedzictwie lokalnym (materialnym i niematerialnym);
   -  projekt storytellingowy czyli taki, w którym sztuka opowiadania stanowi oś dla działań z zakresu animacji i edukacji kulturalnej;
   -  projekt zrealizowany online bądź w oparciu o nowe technologie i nowoczesne formy przekazu.

Pula nagród w konkursie wynosi 105 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie i warunkach przystąpienia znajdują się w REGULAMINIE.

Projekty można zgłaszać poprzez ELEKTRONICZNY FORMULARZ dostępny na stronie Witkac.pl.

POWODZENIA!