KONKURS: IMPULS KULTURY

komisja 2023

 

 

 

Magdalena Biernacka – absolwentka Politechniki Warszawskiej, ukończyła studia w zakresie marketingu i zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jako Starosta Nowodworski 2014-2018, inicjatorka wielu wydarzeń kulturalnych: koncertów, festiwali i performansów  artystycznych. Od 2019r. zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Bezpośrednio nadzoruje 29 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego. Członek Rady Muzealnej – Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

 

 

 

Paweł Cukrowski – absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

 

 

Katarzyna Marzęcka – absolwentka wiedzy o teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie i kulturoznawstwa w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, studiowała także na Uniwersytecie w Buenos Aires, łącząc naukę z pracą tłumacza projektu „Ślady polskie w Argentynie” oraz na Uniwersytecie Complutense w Madrycie, gdzie również pracowała jako koordynatorka wydarzeń kulturalnych  towarzyszących Polskiej Prezydencji w Unii Europejskiej (2011) z ramienia organizatora, Instytutu Adama Mickiewicza. Jako kierownik, a wcześniej pracownik (2013-2022) działu edukacji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i w Warszawie, twórczyni wielu projektów edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczcieli i rodzin, wydarzeń kulturalnych i programów towarzyszących wystawom muzealnym, seminariów dla środowiska muzealnego, edukacyjnych przedsięwzięć wielkoskalowych, koncertów edukacyjnych, a także warsztatów dla osób wykluczonych. W okresie od grudnia 2022 r. do marca 2023 r. pełniła obowiązki Dyrektora Teatru Żelaznego w Katowicach, a od kwietnia 2023 r. kierownika Wydziału Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

 

 

 

 

dr Bartek Lis – socjolog i badacz społeczny, animator kultury i edukator. Autor tekstów, artykułów naukowych i popularyzatorskich. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” jako badacz, ewaluator i szkoleniowiec. W latach 2012- 2017 kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław (organizacja i współorganizacja ponad 300 wydarzeń kulturalnych – debat, warsztatów, projektów interdyscyplinarnych, wystaw). Pomysłodawca i realizator w CK Zamek projektów/cyklów edukacyjnych „Zamek Otwarty. Kultura dla i z seniorami zależnymi”, „Sztuka w ciemno”, „Nie widać” oraz „(nie)nowe publiczności”. Zajmuje się m.in. edukacją obywatelską, rozwojem publiczności (audience development), tematyką „niewidocznych niepełnosprawności”, „senioralnej zależności”, wykorzystywaniem sztuki w edukacji i praktyce społecznej, udostępnianiem oferty instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Jako badacz, ekspert i edukator współpracował m.in. z Creative Europe Desk Polska, Strefą Kultury Wrocław, Muzeum Zamkowym w Malborku, Urzędem Miasta Poznania, Teatrem Powszechnym im. Zygmunta Hübnera, Narodowym Centrum Kultury, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji oraz Fundacją Impact. Certyfikowany moderator procesów projektowych w metodologii „design thinking”. Autor książki „Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe mężczyzn homoseksualnych”. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020). Ambasador EPALE - Elektronicznej Platformy Uczenia się Dorosłych.

 

 

 

dr Joanna Zięba – kulturoznawczyni, w Instytucie Kultury Polskiej UW współorganizowała kształcenie w ramach specjalizacji „Animacja kultury”, a obecnie współtworzy studia praktyczne „Sztuki społeczne”. Prezeska Stowarzyszenia Katedra Kultury, współzałożycielka Fundacji Nowej Wspólnoty. Wieloletnia koordynatorka projektów krajowych i zagranicznych, jako ekspertka współpracowała m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz warszawskimi organizacjami pozarządowymi. Prowadzi zajęcia akademickie i warsztaty dla kadr kultury, jako tutorka wspiera działania społeczne i artystyczne. Autorka książki Na przełomie. Pozytywiści warszawscy i pomoc własna (2016). Współredagowała książki Twórcze społeczności. Notatki z terenu. Creative Communities. Field notes (2013), Kulturologia polska XX wieku. Antologia (2013), Praktyka, utopia, metafora. Wynalazek w XIX wieku (2016). Kuratorka wystawy Nowi warszawiacy. Historie awansów społecznych drugiej połowy XIX wieku (Muzeum Warszawy, Oddział Muzeum Woli, 2014).

 

 

 

 

 

Magdalena Ulejczyk – absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W latach 2015 – 2019 naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany oraz koordynację wdrażania dokumentu, który miał pomoc w kształtowaniu odważnej i ambitnej polityki kulturalnej na Bielanach. Największą satysfakcję w swojej pracy czerpie ze wspierania artystów, animatorów kultury, osób zajmujących się edukacją kulturalną i lokalnych liderów, którzy za pomocą działań kulturalnych chcą zmieniać rzeczywistość wokół na lepszą. Od września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.