KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Kapituła 2021

Paweł Cukrowski - Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

 

Magdalena Mól - absolwentka Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych studiów Master de Management Economique Européen SGH/HEC. Pracuje jako kierowniczka Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Bibliotekarka i animatorka kultury, organizatorka spotkań i warsztatów dla młodzieży, seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami np. Sztuka dialogu, Pocztówka z Mińska Mazowieckiego, Piknik Czytanie na trawie, Dni Kultury Żydowskiej. Zaangażowana społecznie w lokalnym Forum Kultury. Moderatorka Rozmów przy wspólnym stole w programie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Wyróżniona w konkursie Innowacyjny Menedżer Kultury 2020.

 

Edyta Ołdak - absolwentka wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Doktorantka na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Koordynatorka Edukacji Kulturalnej m.st. Warszawy. Graficzka, ilustratorka książek, jak również animatorka kultury. Założycielka Stowarzyszenia „Z Siedzibą w Warszawie” i jego długoletnia prezeska (lata 2009-2020), odpowiedzialna za programy edukacyjne i wizualną identyfikację działań Stowarzyszenia. Laureatka Design Alive Award 2015 oraz MUST HAVE 2017. Stypendystka Ministra Kultury. Współpracuje z instytucjami takimi jak: Warsztaty Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury, Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Muzeum Warszawy i wieloma innymi, w zakresie kreacji programów edukacyjnych. Aktywna na polu edukacji wizualnej, współautorka scenariuszy promujących rolę tego nurtu dydaktycznego w edukacji powszechnej.

 

Marek Sztark - Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO oraz członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Obecnie pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, koordynuje działalność Centrum Szuk Performatywnych Piekarnia. 

 

 

Magdalena Ulejczyk - Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W latach 2015 – 2019 naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany oraz koordynację wdrażania dokumentu, który miał pomoc w kształtowaniu odważnej i ambitnej polityki kulturalnej na Bielanach. Największą satysfakcję w swojej pracy czerpie ze wspierania artystów, animatorów kultury, osóbzajmujących się edukacją kulturalną i lokalnych liderów, którzy za pomocą działań kulturalnych chcą zmieniać rzeczywistość wokół na lepszą. Od września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.