KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Kapituła 2020

Paweł Cukrowski - Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

 

Marcin Jasiński menadżer i animator kultury, od listopada 2019 dyrektor Staromiejskiego Domu Kultury. Jest absolwentem podyplomowych Studiów Menedżerskich dla Twórców, Artystów i Animatorów Kultury, na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania w Administracji w Akademii im. Lena Koźmińskiego w Warszawie. Pracował w Białołęckim Ośrodku Kultury, Wydziale Kultury dla Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, pełnił funkcję naczelnika wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w stołecznym Biurze Kultury. W latach 2014-2020 był dyrektorem Bemowskiego Centrum Kultury. Od roku 2019 pełni funkcję wiceprzewodniczącego Zespołu ds. koordynacji procesu powstawania polityki kulturalnej Warszawy, jest członkiem grup roboczych ds. programów operacyjnych Strategii Warszawa2030. W latach 2009 – 2019 działał w ramach Forum Kraków – największego ogólnopolskiego zrzeszenia animatorów kultury. Jest współzałożycielem i członkiem Zarządu Forum Kultury Mazowsze – społecznej platformy na rzecz animacji i edukacji kulturalnej w regionie. Jest laureatem pierwszej edycji konkursu na Innowacyjnego Menadżera Kultury 2017.

fot. Krzysztof Bieliński

Aldona Machnowska Góra - Menadżerka i animatorka kultury. Dyrektor koordynator ds. kultury i komunikacji społecznej m.st. Warszawy. Zastępczyni dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Wieloletnia dyrektorka i wiceprezeska organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego. Inicjatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – m. in projektu Plac Defilad, 14 edycji  Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego, Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego, projektu udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną „Usłyszeć teatr”. Współautorka „Programu rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r. Miasto kultury i obywateli”, członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury.

 

Marek Sztark - Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO oraz członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Obecnie pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, koordynuje działalność Centrum Szuk Performatywnych Piekarnia. 

 

 

Magdalena Ulejczyk - Absolwentka Kulturoznawstwa w Instytucie Kultury Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowych studiów – Menedżer Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz podyplomowych studiów w zakresie Public Relations realizowanych wspólnie przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk. W latach 2015 – 2019 naczelnik Wydziału Kultury i Promocji w Dzielnicy Bielany. W tym okresie odpowiedzialna m.in. za stworzenie kompleksowej wizji Planu Rozwoju Kultury dla Dzielnicy Bielany oraz koordynację wdrażania dokumentu, który miał pomoc w kształtowaniu odważnej i ambitnej polityki kulturalnej na Bielanach. Największą satysfakcję w swojej pracy czerpie ze wspierania artystów, animatorów kultury, osóbzajmujących się edukacją kulturalną i lokalnych liderów, którzy za pomocą działań kulturalnych chcą zmieniać rzeczywistość wokół na lepszą. Od września 2019 r. pełni obowiązki dyrektora Mazowieckiego Instytutu Kultury.