KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Kapituła 2019

Paweł Cukrowski - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

fot. Krzysztof Bieliński

Aldona Machnowska Góra - Menadżerka i animatorka kultury. Zastępczyni dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Wieloletnia dyrektorka i wiceprezeska organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego. Inicjatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – m. in projektu Plac Defilad, 14 edycji  Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego, Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego, projektu udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną „Usłyszeć teatr”. Współautorka „Programu rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r. Miasto kultury i obywateli”, członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury.

Beata Polaczyńska – Antropolog kultury – studia na Uniwersytecie Warszawskim.  W latach 2006 – 2015 dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Od listopada 2016 roku dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury.  Pomysłodawca i realizatorka wielu projektów kulturalnych realizowanych w instytucjach kultury z partnerami ze środowiska ngo.  W roku 2016 jako dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie nadzorowała realizację ekspozycji stałej Muzeum.  Ukończyła studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – praca dyplomowa Program opieki nad zabytkami dla Gminy Góra Kalwaria.  Jest członkiem Stowarzyszenia  Dyrektorów Instytucji Upowszechniania Kultury i Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

Renata Sowińska - absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim; po studiach związana Instytutem Kultury Polskiej na UW (pełnomocnik ds. studiów podyplomowych „Wiedza o kulturze”). Z wykształcenia polonistka, animatorka kultury i kulturoznawczyni. Recenzentka, redaktorka, autorka tekstów naukowych i popularyzatorka wiedzy. Od 2012 r. założycielka i moderatorka Dyskusyjnego Klubu Książki „Ścieżki” w Legionowie. Autorka projektów edukacyjnych i społecznych akcji miejskich (m.in. „Strefy Wymiany Książek” i „Czytania w plenerze”), inicjatorka cyklicznych debat dla młodzieży i sieci animatorów kultury powiatu legionowskiego pn. „sPIKnijmy się”, pomysłodawczyni „Kina Otwartego”, współautorka lokalnego Programu edukacji regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość powiatu legionowskiego. W latach 2014-2019 dyrektor Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie. W 2018 r. zwyciężczyni mazowieckiego konkursu „Innowacyjny Menedżer Kultury”. Obecnie pracuje w Muzeum Historycznym w Legionowie jako kierownik działu edukacji i projektów. 

Marek Sztark - Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. Dwukrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2007 i 2018). W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest Prezesem Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO oraz członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Jest zaangażowany w organizację kolejnych edycji NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Kieruje Przeglądem Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Obecnie pracuje w Instytucie im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, koordynuje działalność Centrum Szuk Performatywnych Piekarnia.