KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Kapituła 2018

Paweł Cukrowski - absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie public relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz menedżera administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2012 r. dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa mazowieckiego.  Członek Rad Muzealnych: Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie oraz Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Członek Rady Ekonomicznej Stacji Muzeum, Koordynator ds. Strategii Rozwoju Kultury. Jeden z pomysłodawców Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich.

Waldemar Dolecki – Aktor, animator kultury. Założyciel Fundacji na rzecz kultury i sztuki dla dzieci Plac Zabaw Teatr, od 5 lat związany z Ośrodkami Kultury w Warszawie a od 2016 roku w Radomiu jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury „Amfiteatr”. Aktywnie działa nie tylko na terenie miasta Radomia ale również na Mazowszu, jako członek Forum Kultury Mazowsze, operator regionalny Mazowieckiego Programu Edukacji Kulturalnej czy współorganizator wrześniowej konferencji inicjującej powstanie sieci kultury w subregionie radomskim.

foto. Krzysztof Bieliński

Aldona Machnowska-Góra - Menadżerka i animatorka kultury. Zastępczyni dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Wieloletnia dyrektorka i wiceprezeska organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego. Inicjatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – m. in projektu Plac Defilad, 14 edycji  Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego, Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego, projektu udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną „Usłyszeć teatr”. Współautorka „Programu rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r. Miasto kultury i obywateli”, członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury.

Beata Polaczyńska – Antropolog kultury – studia na Uniwersytecie Warszawskim.  W latach 2006 – 2015 dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Od listopada 2016 roku dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury.  Pomysłodawca i realizatorka wielu projektów kulturalnych realizowanych w instytucjach kultury z partnerami ze środowiska ngo.  W roku 2016 jako dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie nadzorowała realizację ekspozycji stałej Muzeum.  Ukończyła studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – praca dyplomowa Program opieki nad zabytkami dla Gminy Góra Kalwaria.  Jest członkiem Stowarzyszenia  Dyrektorów Instytucji Upowszechniania Kultury i Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

Marek Sztark - Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca.  W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. Koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz