KONKURS: INNOWACYJNY MENEDŻER KULTURY

Kapituła 2017

Innowacyjny menadżer kultury to osoba zadowolona z życia, zmotywowana i chętna do podejmowania nowych wyzwań.

Agnieszka Maria Kuźmińska - Geograf, urzędnik samorządowy, od 2 lutego 2015 roku zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Nadzoruje 28 instytucji kultury, dla których samorząd Województwa Mazowieckiego jest organizatorem oraz zajmuje się prowadzeniem spraw związanych z upowszechnianiem kultury na terenie województwa (realizacja projektów własnych: Mazowieckie Zdarzenie Muzealne – Wierzba, Stolica Kultury Mazowsza, Festiwal Młodzieżowych Teatrów Amatorskich, Edukreator i Eduszkoła). Wcześniej bogate doświadczenie zawodowe z zakresu zarządzania w różnych środowiskach: sekretarz, zastępca wójta Gminy Nadarzyn oraz Wicestarosta Pruszkowski, nauczyciel i dyrektor szkoły podstawowej, współautorka materiałów metodycznych do geografii i przyrody.

 

Innowacyjny menedżer kultury to osoba, która na proces animacji kultury potrafi spojrzeć nieco inaczej, niesztampowo, trochę jak w themersonowskim haśle „nie będzie dziury w niebie jak pójdziesz tyłem.”

Radosław Łabarzewski –  Animator Kina za Rogiem w Płocku, absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.  W latach 2006 – 2013 – współzałożyciel i członek władz Stowarzyszenia Edukacyjno – Artystycznego Oto Ja. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku. Twórca pierwszego polskiego bloga o art brut.  Zajmuje się również grafiką komputerową. Od 2012 pracownik Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki. Członek Forum Kultury Mazowsze. Od 2014 roku współpracuje z Muzeum Arts-Hors-les-Normes la Fabuloserie w Dicy (Francja). Inicjator  powstania Kina za Rogiem w Płocku, które prowadzi od lutego 2015 roku przy Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki.  Współpracuje z HFPC przy organizacji Objazdowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE oraz z O!PLĄ - Ogólnopolskim Festiwalem Polskiej Animacji. W 2016 zrealizował cykl KINO WIECZNIE MŁODE, podczas którego prezentowane był filmy z M. Dziędzielem, kino K.Kieślowskiego i A. Wajdy oraz zorganizowane spotkania z M. Dziędzielem, K. Wierzbickim, ks. Andrzejem Lutrem i Tadeuszem Bystramem. Projekt uzyskał dofinansowanie MKiDN w ramach programu Kultura Dostępna. W 2017 roku zorganizował warsztaty animacji poklatkowej dla młodzieży, grę miejską związaną z filmami zrealizowanymi w Płocku oraz, wspólnie z Płocką Lokalną Organizacją Turystyczną, (w trakcie) projekt turystyczno-edukacyjny FILMOWY PŁOCK.

 

  

foto. Krzysztof Bieliński

Innowacyjny menadżer kultury, to lider, który znajduje i wykorzystuje narzędzia najodpowiedniejsze dla środowiska, w którym pracuje.

Aldona Machnowska-Góra - Menadżerka i animatorka kultury. Zastępczyni dyrektora Teatru Studio w Warszawie. Wieloletnia dyrektorka i wiceprezeska organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego. Inicjatorka, pomysłodawczyni i koordynatorka wielu projektów i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i społecznych – m. in projektu Plac Defilad, 14 edycji  Ogólnopolskiego Przeglądu Monodramu Współczesnego, Warszawskiego Inkubatora Kulturalnego, projektu udostępniania kultury osobom z niepełnosprawnością sensoryczną „Usłyszeć teatr”. Współautorka „Programu rozwoju kultury w Warszawie do 2020 r. Miasto kultury i obywateli”, członkini prezydium i przewodnicząca Komisji Dialogu Społecznego ds. kultury.

 

 

Innowacyjny menedżer kultury ma odwagę, żeby rozpocząć proces zmiany.

Beata Polaczyńska – Antropolog kultury – studia na Uniwersytecie Warszawskim.  W latach 2006 – 2015 dyrektor Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii. Od listopada 2016 roku dyrektor Mazowieckiego Instytutu Kultury.  Pomysłodawca i realizatorka wielu projektów kulturalnych realizowanych w instytucjach kultury z partnerami ze środowiska ngo.  W roku 2016 jako dyrektor Muzeum Sue Ryder w Warszawie nadzorowała realizację ekspozycji stałej Muzeum.  Ukończyła studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – praca dyplomowa Program opieki nad zabytkami dla Gminy Góra Kalwaria.  Jest członkiem Stowarzyszenia  Dyrektorów Instytucji Upowszechniania Kultury i Stowarzyszenia Ład na Mazowszu.

 

 

Innowacyjny menedżer kultury patrzy głębiej i szerzej niż inni. Tam dostrzega potencjały, gdzie inni widzą tylko słabości. Rozpoznawszy je wydobywa i przywraca dla ludzi. Nie traktuje kultury instrumentalnie, ale potrafi skierować nadwyżki energii wynikające z harmonii, piękna, kontrapunktu do zmiany.

Marek Sztark - Niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca.  W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej "miody drahimskie" i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej "Nowa Kultura". Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. Koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Dyrektor Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz